Fieldlabs ontvangen subsidiecheques

Gedeputeerde Meindert Stolk reikte onlangs, tijdens een feestelijke bijeenkomst bij het fieldlab SAM|XL, subsidiecheques uit aan 6 fieldlabs. Deze fieldlabs spelen een cruciale rol in het bevorderen van innovaties waarmee de transitie naar een duurzame, circulaire en digitale economie wordt mogelijk gemaakt. De subsidies worden verstrekt vanuit het meerjarig subsidieprogramma Kansen voor West dat onder andere gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De 6 fieldlabs

Met de subsidie kunnen de fieldlabs zich doorontwikkelen met het doel om het bedrijfsleven nog beter te ondersteunen in de (door)ontwikkeling, opschaling of implementatie van hun innovatieve producten. Dat kan op 3 manieren: fysieke doorontwikkeling, organisatorische doorontwikkeling en thematische doorontwikkeling. De 6 fieldlabs die een subsidie ontvangen zijn:

Gedeputeerde Meindert Stolk, Economie en Innovatie: “Wij zijn erg blij met het Kansen voor West-programma. Dit programma biedt ons als provincie de kans om in fieldlabs te investeren, waardoor we de overgang naar een duurzame, circulaire en digitale economie kunnen versnellen. De subsidies die ik heb mogen uitreiken, worden voornamelijk ingezet voor verdere groei en ontwikkeling van de fieldlabs. Ik kijk er zeker naar uit om binnenkort ook bij de andere fieldlabs langs te gaan en te zien hoe deze subsidies worden ingezet.”

Belang van fieldlabs

De provincie Zuid-Holland heeft een groot aantal zeer innovatieve sectoren, clusters en ecosystemen waar wereldwijd toonaangevende innovaties worden ontwikkeld en toegepast. Fieldlabs spelen hierbij een belangrijke rol, omdat bedrijven en kennisinstellingen daar in de praktijk samenwerken om nieuwe technologieën te kunnen ontwikkelen en testen. Vanwege de grote meerwaarde die fieldlabs spelen in de regionale innovatieve ecosystemen, ziet de provincie Zuid-Holland het als haar rol om door middel van het programma Kansen voor West deze fieldlabs te ondersteunen. Zo heeft de provincie sinds 2015 al meer dan €30 miljoen subsidie verstrekt aan fieldlabs.

Bron: Provincie Zuid-Holland

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *