Voorschoten doet voorstel voor haalbaarheidsstudie naar flexwoningen

De gemeenteraad van Voorschoten besluit op korte termijn over het plan om op vijf locaties een haalbaarheidsstudie te doen, zodat met spoed 120 flexwoningen kunnen worden gerealiseerd. Dat is nodig om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan sociale woningen voor woningzoekenden in Voorschoten.

De gemeente vindt het belangrijk om woningzoekenden in Voorschoten een betere kans op woonruimte te bieden. Daarom moeten er snel extra sociale huurwoningen komen, deels ook voor statushouders. Op dit moment wonen minder statushouders in Voorschoten, dan volgens de zogeheten taakstelling van het Rijk zou moeten. De gemeente wordt daarop aangesproken door de provincie Zuid-Holland. Flexwoningen zijn de enige mogelijkheid om op korte termijn extra woonruimte te realiseren, ook voor andere woningzoekenden die urgent een woning nodig hebben.

Urgente huisvestingsopgave

“Het bouwen van vaste woningen heeft de voorkeur, maar dat duurt te lang om de urgente huisvestingsopgave op korte termijn op te lossen”, legt wethouder Hans van der Elst uit. “Een flexwoning is een volwaardige duurzame woning, die in een fabriek wordt geproduceerd en snel kan worden neergezet. Na bijvoorbeeld vijftien jaar kan je zo’n woning verplaatsen naar een nieuwe locatie. Uit de enquête voor de woonvisie weten we dat inwoners vinden dat er betaalbaar moet worden gebouwd voor starters en jongeren. Ook weten we dat de meerderheid geen bezwaar heeft tegen flexwoningen in Voorschoten.”

Keuzes maken

In Voorschoten bestaat weinig ruimte die geschikt is voor flexwoningen. Zo mag een locatie geen beschermde status hebben, moet die vijftien jaar lang beschikbaar zijn, dient de grond eigendom te zijn van de gemeente en moeten er nutsvoorzieningen in de nabijheid zijn. De wethouder: “Willen we dat die woningen er echt komen, dan moeten we keuzes maken. Uit 31 mogelijke locaties selecteerden we de vijf locaties die het meest kansrijk zijn.”

Vijf meest kansrijke locaties

De vijf meest kansrijke locaties zijn de IJsbaan, gemeentewerf Rosenburg, het Geestwoningpad, het voormalige Fixit-terrein aan de Koninklijke Marinelaan en het Oude Stationslaantje. Samen met de woningbouwcorporaties wil de gemeente deze vijf locaties nader onderzoeken op financiële en technische haalbaarheid. Op 2 november besluit de gemeenteraad of de haalbaarheidsstudie doorgaat. Het definitieve besluit over de bouwlocaties neemt zij dan in het eerste kwartaal van 2024.

Participatie

Als dat besluit is genomen dan wordt vervolgens gesproken met omwonenden. Wethouder Van der Elst: “Wij gaan die dan uitnodigen om mee te denken over de inrichting van de gekozen locaties. Binnen de kaders van wat technisch en financieel mogelijk is zullen we hun ideeën en wensen zoveel mogelijk meenemen. Sowieso besteden we aandacht aan inpassing in de omgeving en proberen we bestaand groen zoveel mogelijk te handhaven. Zo zorgen we met elkaar voor meer kans op sociale woningen voor woningzoekenden in Voorschoten.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *