Gemeenten ondertekenen intentieverklaring Regionaal Werkcentrum

Partners uit de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal hebben recentelijk een belangrijke stap gezet richting een Regionaal Werkcentrum (RWC). Hiermee komt alle dienstverlening aan werkzoekenden, werkenden en werkgevers met vragen over werk en scholing onder een dak (digitaal en mogelijk ook fysiek). De betrokkenen ondertekenden hiervoor een intentieovereenkomst. De komst van een RWC is een van de eersten in Nederland. Op slechts een paar andere plekken in Nederland is er op dit moment een vergelijkbaar concept te vinden.

Bedoeling van het Regionaal Werkcentrum is om werkzoekenden, werkenden en werkgevers een duidelijke en herkenbare plek te geven waar zij terecht kunnen met vragen over werk en scholing. Op dit moment zijn er veel verschillende loketten. Het samenbrengen zorgt er voor dat de bezoekers beter geholpen kunnen worden en er meer maatwerk kan worden toegepast. Met de opzet wordt voldaan aan een langgekoesterde wens vanuit het rijk. Het rijk concludeerde, op basis van verschillende rapporten en onderzoeken, dat het samenbrengen van zoveel mogelijk partijen die zich bezighouden met werk en scholing enorme voordelen oplevert.

Betrokken partijen bij het Regionaal Werkcentrum Zuid-Holland Centraal zijn partners die allemaal op een bepaalde manier betrokken zijn bij werk in de regio. Het gaat om zes gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer. Ook De Binnenbaan, vakbonden CNV en FNV, en MBO Rijnland, Samenwerkingsorganisatie Beroeps- en Bedrijfsleven (SBB), VNO-NCW en UWV hebben hun handtekening gezet onder de intentieovereenkomst.

Vervolgstap is dat de betrokken partijen nu met elkaar in gesprek gaan om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen. Hier moeten afspraken in komen over bijvoorbeeld huisvesting, het bepalen voor wie de dienstverlening is en hoe dit er in de praktijk uit gaat zien. Ambitie is om de overeenkomst medio 2024 te ondertekenen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *