Plannen voor solar parking in Reeuwijkse Hout

Het is de bedoeling om in het Reeuwijkse Hout grote delen van de parkeerruimte te overdekken met een soort carportconstructie met daarop zonnepanelen, vaak een solar carport of solar parking genoemd.

Straks kan de bezoeker van het recreatiegebied de auto beschut parkeren en desgewenst meteen opladen. Tegelijkertijd wordt er stroom opgewekt die lokaal kan worden benut. Deze stroomopwekking betekent extra inkomsten voor de Groenalliantie, een samenwerkingsverband van vijf gemeenten. Dat helpt deze organisatie om prachtige gebieden vol natuurbeleving en recreatie voor de inwoners in stand te houden en/of te verbeteren.

Wethouder duurzaamheid Jan Leendert van den Heuvel en gemeentelijk strategisch adviseur duurzaamheid Ruud IJtsma zijn blij met het voornemen van de Groenalliantie om op deze logische en geschikte plek een solar parking te realiseren. In totaal gaat het om een parkeerplaats met een oppervlakte van zo’n 2 hectare die grotendeels wordt overkapt met zonnepanelen. Het voornemen is om het park ook te voorzien van grote batterijen om pieken in de stroomproductie optimaal te benutten. Wethouder Van den Heuvel vindt de creativiteit bij dit project een illustratief voorbeeld hoe je de energietransitie zou moeten benaderen. “Ik pleit voor samenwerking en voor het voorkomen van het ‘hokjes denken’. Er zijn heel veel partijen bezig met de energietransitie, maar veelal binnen hun eigen denkramen. Dat belemmert de creativiteit. Bij dit project werken veel partijen al in de planvorming creatief samen.”

Opdrachtgever voor de solar parking is de Groenalliantie, een samenwerkingsverband van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Staatsbosbeheer beheert het gebied. De Groenalliantie heeft DSG (De Schoenmakers Group) geselecteerd om het plan verder uit te werken.

Voorwaarden in beeld

Van den Heuvel vervolgt: “Er golden twee voorwaarden bij de tender-uitvraag: voldoende expertise en (financiële) burgerparticipatie. DSG is gespecialiseerd in solar-projecten en behoort met ruim 1,1 miljoen zonnepanelen in eigendom en beheer tot de top drie spelers in de Nederlandse duurzame energiewereld. En wat de burgerparticipatie betreft: we hebben inmiddels begrepen dat er al gesprekken zijn gevoerd met de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk. Een vorm van lokaal eigendom bij groene stroomproductie zouden wij als gemeente toejuichen. We gaan in de toekomst steeds meer stroom gebruiken – schattingen spreken van een verdubbeling van het stroomverbruik – en de netbeheerders lopen tegen grenzen van het elektriciteitsnet aan. In omliggende gemeenten kunnen nieuwe bedrijven al niet meer worden aangesloten op het net. In Bodegraven-Reeuwijk is de situatie nog niet zo alarmerend, maar zo’n initiatief voor lokale groene stroom biedt wel extra ruimte om ernstige netcongestie voor te blijven.”

De Groenalliantie en DSG gaan de komende twee jaar aan de slag met de verdere voorbereiding en planvorming van deze solar parking. Wethouder Van den Heuvel: “Het is een project van de Groenalliantie, maar het Reeuwijkse Hout is grondgebied van Bodegraven-Reeuwijk. Daarom zal er een vergunningentraject volgen, waarbij de gemeenteraad aan zet komt.” Ruud IJtsma: “Of het project uiteindelijk haalbaar is, hangt van verschillende factoren af. Denk aan subsidie, financiering en rente op de lening, oriëntatie van de panelen, kosten van een stormbestendige fundering en aansluiting op het stroomnet, een eventuele combinatie met opwek uit wind en uiteraard de prijs waartegen de opgewekte stroom aan afnemers in de omgeving kan worden verkocht.”

Zonnepanelen op daken

Van den Heuvel: “Dit is een mooie stap in de energietransitie én het versterkt onze eigen positie in relatie tot landen waar we liever niet afhankelijk van willen zijn voor onze energievoorziening. We praten hier over een uitermate geschikte oplossing en dito plek. Omdat de oplossing voordelen biedt voor meervoudig grondgebruik (parkeren, stroomopwekking, beschutting), evenals lokale stroom voor gebruikers in en rond het recreatiegebied Reeuwijkse Hout. En de plek zal naar verwachting weinig hinder geven. Bovendien is dit project een mooie pilot voor de nog grote opgave van zonneweiden die binnen de Regionale Energie Strategie RES zullen worden gerealiseerd. Onze insteek is om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van gebouwen te realiseren, met als aanvulling de zonneweiden. Vooralsnog wordt niet ingezet op windmolens, maar als we de opgaven niet met zon alleen gaan redden, dan is een combinatie zon en wind misschien mogelijk.”

Welkome bijdrage aan RES-ambitie

De Groenalliantie omvat de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Krimpen aan de IJssel. Bijna dezelfde gemeenten werken samen in de Regionale Energiestrategie Midden-Holland. Wethouder Van den Heuvel: “We zijn volop bezig om de ambities van de RES 2.0 in te vullen. We zijn nu in gesprek met inwoners over geschikte locaties voor zonneweiden en andere vormen van grootschalige duurzame opwek zoals deze solar parking in het Reeuwijkse Hout. Deze locatie heeft in potentie zoveel voordelen, dat wij als gemeente dit project van harte ondersteunen.”

Ruud IJtsma, strategisch adviseur duurzaamheid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk: “De RES Midden-Holland mikt voor de hele regio op een opwek van stroom van 435.000 MWh, te realiseren in 2030. Als deze duurzame opwek uitsluitend middels grote zonneweides wordt gerealiseerd, dan vraagt dit 325 tot 425 hectare grondoppervlak! Dit is echter slechts een deel van de opgave waar we met het verduurzamen van het energiesysteem in 2050 uiteindelijk voor staan. Op de achtergrond zal dan ook de combinatie met wind worden onderzocht. Ter vergelijking: één relatief bescheiden windmolen van bijvoorbeeld 3 of 4 MW in onze regio levert per jaar twee tot drie maal zoveel stroom als de Solar Parking in het Reeuwijkse Hout. De combinatie van zon en wind maakt de opwekking van groene stroom robuuster, maakt het duurzame systeem goedkoper en vraagt veel minder (schaarse) ruimte.”

Om het ruimtegebruik binnen de perken te houden, is het beperken van het energieverbruik absoluut noodzakelijk. Dit betekent o.a. het realiseren van alle isolatiemaatregelen die zich binnen redelijke termijn terugverdienen. Hiernaast is maximale lokale opwek (op onder andere daken) en opslag binnen de gebouwde omgeving inclusief bedrijventerreinen een belangrijke randvoorwaarde.

IJtsma geeft aan dat de opgave voor het opwekken van groene stroom door de vijf deelnemende gemeenten groot is: “Deze solar carport in het Reeuwijkse Hout levert ‘slechts’ een bescheiden deel van de duurzame productie die in de toekomst nodig is. Als je dit parkeerterrein optimaal benut voor zon én combineert met wind, praat je over een bijdrage van circa 2% aan de doelstelling van RES Midden-Holland. Dat neemt niet weg dat dit project een relevante bijdrage aan een duurzame en toekomstbestendige energievoorziening voor onze inwoners levert. De lokale stroomproductie is met name interessant voor gebruikers als Landal De Reeuwijkse Plassen met zwembad, restaurant, het opladen van elektrische boten en voor de hockeyclub. Ook wordt gekeken of er oplaadpunten voor elektrische auto’s kunnen worden gerealiseerd. Zo sla je meerdere vliegen in één klap.”

Bron: gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *