Alphen aan den Rijn onderzoekt bouwmogelijkheden Gnephoek

Overal is een tekort aan woningen, ook in Alphen aan den Rijn.
Aan de andere kant heeft de natuur het moeilijk, gaan veel planten en diersoorten achteruit en wordt het klimaat extremer. Daarom wordt nu onderzocht of in de polder Gnephoek woningen kunnen worden gebouwd en tegelijkertijd de waterhuishouding en natuur kunnen worden verbeterd. 

Nieuwe manier van kijken 

Dit is een nieuwe manier van kijken naar een gebied. Er ligt nog geen vast plan, dus hoe in de toekomst het gebied Gnephoek er precies uit zal zien, is nog niet duidelijk. Belangrijk is om de feiten over de bodem, het water, de natuur, de woningbehoefte en de gevolgen van het verkeer te kennen. Zo kan men bepalen of wonen en natuur in dit gebied elkaar kunnen versterken. Vanaf dit moment tot het maken van een concreet plan zijn nog veel stappen te zetten.

Woningen en meer natuur 

In Alphen aan den Rijn willen steeds meer mensen (blijven) wonen, werken en recreëren. De afgelopen jaren lukte het nog om woningen te bouwen binnen de ‘bebouwde kom’ van Alphen aan den Rijn. Maar de ruimte om dit doen, raakt op. Daarnaast kent iedereen de gevolgen van de klimaatverandering. Extreme tijden van warmte, droogte en neerslag. En de hoeveelheid insecten, planten- en diersoorten neemt af. Er ontstaan dus verschillende problemen die haaks op elkaar lijken te staan. Maar wat als het verbeteren van de natuur en het uitbreiden van de bebouwing samen kunnen gaan?

Onafhankelijke onderzoeken 

Door diverse onafhankelijke experts worden op dit moment verschillende vragen uitgezocht. Denk daarbij aan vragen als: aan welke woningen is er behoefte? Wat is ervoor nodig om de natuur te verbeteren? Hoe is de bodem- en waterkwaliteit? Waar zijn landschap en bodem geschikt om te bouwen en waar om natuur te ontwikkelen? Hoe kan het gebied goed bereikbaar worden gemaakt voor het verkeer? Om het tekort aan huizen op te lossen, is de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd naar een aantal polders aan de randen van de Alphense bebouwing. De Gnephoek bleek door de ligging en de locatiekenmerken de meest passende locatie. Alphen aan den Rijn beseft tegelijkertijd dat haar gemeente midden in het Groene Hart ligt en dat we hier zorgvuldig mee om moeten gaan.

Planning en verdere besluitvorming  

In de zomer van 2023 zijn alle onderzoeken afgerond. Als blijkt dat wonen en natuur in de Gnephoek elkaar kunnen versterken en het gemeentebestuur akkoord is, wordt dat vervolgens voorgelegd aan het provinciale bestuur. De provincie heeft een deel van de Gnephoek benoemd als mogelijk gebied voor woningbouw. De rest van de Gnephoek blijft bewaard voor natuur en recreatie. Dat betekent niet dat er zomaar gebouwd kan worden. Alleen als de kwaliteit van de plannen goed genoeg is, geeft de provincie ruimte voor verdere ontwikkeling. In het najaar is hier meer duidelijkheid over en worden de uitkomsten bekend gemaakt. Pas daarna wordt er een plan uitgewerkt voor het gebied. De gemeente betrekt hierbij dan belanghebbenden en omwonenden. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *