RAP Wonen als antwoord op woningtekort

Snel betaalbare en tijdelijke woningen bouwen aan de hand van een nieuw en innovatief bouwproces onder de naam RAP Wonen. Op deze manier wil Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen een bijdrage leveren aan het tekort aan woningen voor onder andere starters. Peter en Martin Ouwehand van het Katwijkse bouwbedrijf leggen uit hoe het werkt. 

De woningnood is hoog. Daarom heeft de overheid als doelstelling om de bouw van het aantal nieuwe huizen te verhogen van 70.000 naar 100.000 woningen per jaar gedurende de periode 2022-2032. Maar de praktijk is weerbarstig, onder andere door langlopende bestemmingsplanwijzigingen en vergunningsprocedures. Die zorgen ervoor dat het vaak jaren duurt voordat grote bouwprojecten van start kunnen gaan. De gevolgen zijn bekend: het woningaanbod is laag, de huizenprijzen zijn torenhoog en met name voor starters is het heel moeilijk om een betaalbare woning te vinden.

Tijdelijke woningen

“Dit probleem heb je niet in een paar jaar omgebogen”, zeggen Peter en Martin Ouwehand van het Katwijkse bouwbedrijf. “Daarom hebben we gezocht naar een innovatief nieuw bouwproces waarmee we snel tijdelijke bouwprojecten van gemiddeld zo’n vijftig woningen kunnen realiseren. We leveren binnen acht maanden na opdracht op, het bouwproces voor deze vijftig woningen op de locatie duurt acht weken.” Met dit bouwconcept, RAP Wonen genoemd, omzeilt het bouwbedrijf de vaak jarenlang lopende procedures, zodat bewoners toch snel een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare woning krijgen.

Het gaat om tijdelijke huizen die in principe voor een periode van tussen de acht en vijftien jaar worden neergezet, waarna ze eenvoudig en snel gedemonteerd kunnen worden en elders opnieuw opgebouwd, wat ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid en circulair bouwen een voordeel is. RAP Wonen is met name aantrekkelijk voor gemeenten en woningbouwcorporaties, maar ook voor investeerders. De woningen kunnen worden verkocht voor permanent verblijf, maar ook als demontabele woning voor de verhuur voor een periode tot vijftien jaar. Als een gemeente of corporatie niet zelf de exploitatie voor haar rekening neemt, kan RAP Wonen dat ook zelf doen. Hiervoor worden dan particuliere beleggers in de omgeving van de bouwlocatie geworven om te participeren tegen 4 procent rendement.

Geen grijze blokkendozen

“We bouwen ze in drie verschillende woningtypen”, leggen Peter en Martin Ouwehand uit. “Het mooie is dat de woningen eruit zien als gewone huizen, het verschil zie je niet. Het zijn geen containerwoningen of grijze blokkendozen, maar echte huizen met gemetselde gevels, die dankzij het innovatieve bouwproces als halffabricaat de fabriek verlaten. We maken daar kant-en-klare gevels inclusief het metselwerk, die op de bouwplaats worden afgeleverd en ter plekke afgemonteerd.” 

“We werken al langer op deze manier, samen met onze vaste leveranciers, dus het concept RAP Wonen is hier een logisch gevolg van.” Het gaat zowel om eengezinswoningen als appartementen. Ook levensloopbestendige huizen voor starters en senioren kunnen volgens dit concept worden gebouwd. De woningen voldoen aan alle eisen, zoals geformuleerd in onder andere het Bouwbesluit, BENG en Woningborg. 

Dichtgetimmerd proces

De eerste eengezinswoningen volgens het concept van RAP Wonen zijn al in gebruik genomen, in onze regio in Leiden (plan Statendijck aan de Vondellaan), waar veertien huizen zijn gebouwd. De eerste appartementen volgens dit principe verrijzen later dit jaar in de Duin- en Bollenstreek. Peter Ouwehand: “We werken volgens een strak en dichtgetimmerd proces, waardoor de kosten worden gedrukt en we snel kunnen bouwen. Veel dingen liggen dus vast, wel kan de bewoner bepalen welke kleur gevelsteen hij of zij wil hebben. Daarna drukken we bij wijze van spreken op de knop en gaan we van start. Acht weken later zijn de woningen klaar.” 

Betaalbaar

Peter en Martin Ouwehand benadrukken tot slot dat het om betaalbare woningen gaat die ook door starters kunnen worden gekocht. “Hiermee dragen we bij aan het oplossen van het probleem dat er te weinig betaalbare woningen op de markt zijn.”

Meer weten?

Neem voor meer informatie over RAP Wonen contact op met adviseur Monique Hugen.

Voorschoterweg 29
2235 SE Katwijk
T 0800-020 20 30
I www.rapwonen.com 
E [email protected] 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *