Essentiële keuzes voor Familiebedrijven

Een familiebedrijf start je niet, dat wordt jouw bedrijf. Tot het moment dat partner of kinderen in de zaak komen, is het ondernemerschap in elk bedrijf gelijk. Daarna is het zaak om regelmatig en tijdig stil te staan bij de essentiële keuzes voor jouw familiebedrijf.

De stap van bedrijf naar familiebedrijf gaat vaak zonder lang na te denken over wat meewerken door partner of kinderen betekent. Bij onze klanten merken we dat ook. Het is dan goed om het gesprek aan te gaan en de consequenties door te nemen.

Dilemma’s

In familiebedrijven zien we dilemma’s ontstaan op het speelveld tussen familie, eigendom en bedrijf. Door die verschillende rollen in kaart te brengen, ontstaat inzicht in de totale omgeving van het bedrijf en de positie die de verschillende rollen en functionarissen innemen. Het helpt bij het maken van strategische keuzes voor de toekomst van het bedrijf. 

Vijf vragen

De dilemma’s hangen samen met de belangrijke keuzes waar je als ondernemer voor komt te staan. En toch, zijn ze eenvoudig op te lossen. Feitelijk draait het om vijf vragen die beantwoordt moeten worden. Essentiële vragen die voor elk familiebedrijf een rol spelen bij het bepalen van de toekomst. Thema’s die aan bod komen zijn: de koers, de leiding, de besturing, de rol van de familieleden en het eigendom. 

Familiestatuut

De antwoorden op de vijf essentiële vragen vormen de basis voor het familiestatuut. Dat is een set van afspraken binnen de familie, waarmee de waarden van het bedrijf worden geborgd. Antwoorden op een scala aan heel praktische vragen en afspraken over praktische zaken. Nu denk je misschien: dat staat toch in de notariële akte? Nee, daar staan de onderwerpen uit het familiestatuut niet in. De notariële statuten gaan vooral over eigendom en aandelen en zijn strikt juridisch. 

Meer dan juridisch en financieel

Er zijn in een onderneming veel meer zaken van belang dat strikt de juridische en financiële zaken. Juist die onderlinge afspraken, maar ook kwesties van beleid, visie, strategie, toekomst, maar vooral ook de waarden van de familie. Het familiestatuut is bij uitstek het document om deze (familie)waarden vast te leggen.

Essentiële keuzes

Het familiestatuut is relevant voor elk familiebedrijf en vormt een stevig fundament. Er zijn echter meer essentiële keuzes die specifiek spelen in familiebedrijven. We spreken dan met klanten over onderwerpen als de familie- en bedrijfsstrategie, de parallelle planning en proces van bedrijfsopvolging. Het gaat dus over de toekomst, maar ook over het heden. 

Dat zie je vooral bij de essentiële vraag wie de DGA vervangt op het moment dat hij zelf het bedrijf niet meer kan leiden. Daar denk je niet elke dag aan, totdat het actueel wordt. Dan kun je maar beter voorbereid zijn. Vraag je gespecialiseerde familiebedrijfsadviseur om de familie en het bedrijf hierin te adviseren en begeleiden. n

Dennis van der Voort
Managing Partner, 
(familie)bedrijfsadviseur
KIEN OndernemersAdvies
www.kienadvies.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *