15 maart 2020, de datum die bij ondernemers jaren in het geheugen gegrift zal staan

Tijdens de persconferentie van de ministers Slob en De Jonge werd medegedeeld dat Nederland eigenlijk voor een groot deel op slot zou gaan. De economie kwam bijna tot stilstand.

Jan Wassenaar  I UWV – Werkgeversservicepunt Holland Rijnland  I 06 – 52 464 012   I [email protected]

Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam voor UWV de opdracht om een robuuste regeling te ontwerpen om werkgevers, die in de problemen komen met de loondoorbetaling, te ondersteunen. De regeling Werktijdverkorting zou dan (tijdelijk) vervallen omdat deze bij een steeds groter wordend aantal aanvragen onuitvoerbaar zou zijn en te grote financiële gevolgen hebben voor de werknemers. Een uitdaging die UWV graag aanging. 

Vooravond NOW 2.0
Door verschillende afdelingen van UWV werd simultaan gewerkt aan het optuigen van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het werkproces was binnen 3 weken klaar en vanaf 6 april 2020 was het mogelijk de NOW aan te vragen. 3 dagen later hadden ruim 67.000  werkgevers een aanvraag ingediend en betaalde UWV de eerste subsidie bedragen uit. Op 18 mei 2020 stond de teller NOW-aanvragen op bijna 128.00 aanvragen (114.000 toekenningen) en een uitgekeerd bedrag van 4,1 miljard. De sector ‘horeca en catering’ is goed voor de meeste toegekende aanvragen (23.295), daarna volgen de sectoren ‘detailhandel’ (22.213) en ‘overige commerciële dienstverlening’ (19.455).Nu staan we aan de vooravond van de NOW 2.0, hierin zijn een aantal essentiële verbeteringen opgenomen waardoor nu meer startende ondernemers gebruik kunnen maken van de NOW.

Flexibele schil
Helaas kan de NOW niet alle pijn wegnemen. Een deel van de kosten blijft voor de ondernemers doorlopen en vooral voor de flexibele schil zie je dat er mensen ontslagen worden. Eind april waren er in onze regio 18% meer aanvragen voor een WW-uitkering dan in de maand maart. Landelijk lag dit percentage op 16,7%. Het totaal aan WW-uitkering in onze regio (t.o.v. de beroepsbevolking) liep op naar 2,5%. Daarmee blijft dit percentage nog steeds ruim onder het landelijk gemiddelde van 3,2%.

Deze periode vergt een grote mate van creativiteit. Ik zie zowel in het land als in onze regio mooie initiatieven ontstaan om als ondernemer toch te blijven ondernemen in deze bizarre tijd. Horeca-ondernemingen gaan ook maaltijden bezorgen en ontdekken dat dit wellicht ook in de toekomst een interessant model kan zijn, zelfs zaken met een Michelinster hebben aangegeven deze optie in hun pakket te houden. Kledingzaken gaan personal-shopping op afspraak faciliteren. Taxi-ondernemers stellen hun chauffeurs beschikbaar voor bezorgdiensten voor bijvoorbeeld apotheken en touringcarchauffeurs worden ingezet voor pakketdiensten. 

Een van de initiatieven vanuit ondernemend Nederland is NLWerktDoor. Door de Coronacrisis is er veel uitval van productie en diensten en daarmee ook van werkgelegenheid. Terwijl werkgevers in bijvoorbeeld de zorg, logistiek, distributie, winkels, voedselketen, sommige bouwbedrijven en techniek enzovoort  juist op zoek zijn naar personeel. Juist in deze onzekere tijd is het belangrijk dat vraag en aanbod elkaar eenvoudig kunnen vinden. Dit is essentieel om zorg te verlenen, winkels te bevoorraden, energie te leveren en de woningen te bouwen waar mensen op wachten. Kortom: om uitval te voorkomen en productie en diensten waar mogelijk in stand te houden.

NLWerktDoor wil al die bedrijven helpen door vraag en aanbod te verbinden. Op het gebied van personeel, diensten en materieel. En ook om nieuwe business-to-business-kansen te benutten. Samen innovatieve oplossingen bedenken, als bedrijven en in sectoren, om te kunnen blijven ondernemen. Ook UWV participeert in NLWerktDoor.

Meedenken in oplossingen

Ook voor ons als UWV Werkgeversservicepunt is het een ongekende en vreemde tijd. Wij werken sinds half maart thuis. De persoonlijke gesprekken met onze doelgroepen zijn van face-to-face naar telefonisch gezet. Het contact tussen Werkgeversservicepunt en werkgevers onderhouden we via MS Teams, bellen en WhatsApp. We proberen er zoveel mogelijk te zijn en mee te denken in oplossingen. Schroom daarom niet om contact met ons te zoeken als je een klankbord nodig hebt. n

Meer informatie?

www.uwv.nl/werkgevers/veelgestelde-vragen/coronavirus

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *