Security Token Offerings

Het huidige tijdperk wordt gekenmerkt door digitalisering. Er wordt daarom ook wel gesproken over een nieuwe industriële revolutie waarbij het gaat om doorbraken op het gebied van informatietechnologie. Techniek op basis van artificiële intelligentie, internet of things, robotica en blockchain technologie zijn sterk in opkomst en hebben ook direct invloed op de wijze waarop bedrijven zaken doen en zullen gaan doen. Security Token Offerings zijn een voorbeeld van de wijze waarop certificaten van aandelen in Nederland kunnen worden overgedragen via blockchain technologie. 

Security Token Offerings gaat een verandering brengen in de wijze waarop bedrijven worden gefinancierd. Met de opkomst van deze technologie wordt de weg opengezet voor het veilig, transparant en betrouwbaar beheer van aandelen of certificaten van aandelen. 

Blockchain technologie maakt het juridisch mogelijk om op digitale wijze overeenkomsten te sluiten (smart contracts). De transactie wordt direct vast-gelegd op de blockchain. Blockchain technologie heeft als specifiek kenmerk dat dit niet achteraf kan worden gewij-zigd. De blockchain wordt in dit verband ook wel aangeduid als de trusted third party . De transactie die eenmaal is vastgelegd, kan niet worden gewijzigd of gewist. Een blockchain is verder ook nog nooit gehackt. Dat is praktisch onmogelijk.

Blockchain heeft als trusted third party een grote toegevoegde waarde voor het vastleggen van eigendomsposities van veel verschillende partijen. Het beheer van eigendom is namelijk goedkoper en de overdracht van het eigendom is volledig geautomatiseerd.  Daarmee is een van de drempels voor bedrijven om verschillende aandeelhouders te laten investeren in hun bedrijf weggenomen. 

Plotseling wordt het wel rendabel om veel kleine investeerders aan te trekken. De transactiekosten en transactietijd wordt substantieel verkort en de kosten van het management van aandeelhouders substantieel beperkt. 

Security Token Offerings zijn daarmee de nieuwe revolutie voor financiering van bedrijven. Het biedt de investeerder op een betrouwbare manier de mogelijkheid om te investeren, waarbij de eigendom van certificaten van aandelen van het bedrijf ook van de investeerder worden. In Nederland past een dergelijke Security Token Offering ook binnen de bestaande structuur van financieel toezicht. 

Een interessante nieuwe tool – die bedrij-ven direct meer informatie geeft over Security Token Offerings – is de STO readiness report; te vinden via www.liqwith.me/stoready?aanvraag.

Benjamin Niemeijer
Advocaat
La Gro Geelkerken Advocaten
www.lagrogeelkerken.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *