Conflicten

Als gerechtsdeurwaarder kom je meestal met een vervelende boodschap. Je werk bestaat tenslotte voor een groot deel uit het zorgen dat mensen iets doen (of nalaten) wat ze eigenlijk niet willen. Zoals het betalen van een vordering of het ontruimen van een woning of bedrijfspand. Soms verdwijnt dan voor de ontvanger het onderscheid tussen boodschap en boodschapper en krijgt de gerechtsdeurwaarder de schuld van (bijna) alles wat er op dat moment mis is in het leven van zijn gesprekspartner. 

Een gerechtsdeurwaarder is onafhankelijk. Je staat daar niet voor jezelf maar namens de eiser die zijn door de rechter toegewezen vordering voldaan wil zien. Daarbij ben je gebonden aan wat er in het vonnis is opgenomen. Niet meer en niet minder. Mensen krijgen altijd de gele-genheid zelf aan de uitspraak van de rechter te voldoen. Doen ze dat niet, dan is het aan de gerechtsdeurwaarder om te realiseren wat de rechter heeft besloten. De gerechtsdeurwaarder is weliswaar ingeschakeld door de schuldeiser, maar hij is geen verlengstuk van de schuldeiser. Je hebt als gerechtsdeurwaarder altijd een eigen verantwoordelijkheid en moet nagaan of dat wat je opdrachtgever vraagt, klopt met de rechterlijke uitspraak én of het wel netjes is. 

Over het algemeen zijn hier geen problemen mee. Mensen schakelen een gerechtsdeurwaarder in en vertrouwen verder op zijn of haar expertise. Soms komt het echter voor dat een schuldeiser en de gerechtsdeurwaarder van mening verschillen over wat de rechter precies bedoeld heeft in het vonnis. Of er bestaat een verschil van inzicht over de manier waarop het vonnis ten uitvoer moet worden gelegd. In zo’n geval voer je overleg en tracht je tot elkaar te komen. 

Recht hakt de knoop door

Mocht ook dat niet lukken kan de gerechtsdeurwaarder advies aan de rechter vragen. Alle partijen worden hierbij gehoord en de rechter hakt de knoop door. Zo bewaakt de gerechtsdeurwaarder zijn onafhankelijkheid en weet iedereen waar hij aan toe is. Gelukkig zijn deze situaties zeldzaam en kom je met goed overleg in bijna alle gevallen wel tot elkaar.

Michael Pijnenburg
Gerechtsdeurwaarder
Buik & Van der Horst
Gerechtdeurwaarders
www.buikenvanderhorst.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *