Actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland

In totaal gaat het hier dan om een bedrag van ongeveer 40 miljard euro, op een totale consumptie van 284 miljard euro. De helft van deze 40 miljard euro wordt besteed aan de eigen vervoermiddelen, waaronder brandstofkosten, verzekeringen en belastingen. Nederlanders geven elk jaar meer dan 6 miljard euro uit aan nieuwe vervoermiddelen. Daarnaast geven we ruim 5 miljard euro uit aan vervoersdiensten, zoals het openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro) en vliegreizen. Nederland is groot in de logistiek.

Dit is ook terug te zien in de werkgelegenheid: in de transportsector werken in totaal bijna 490 duizend mensen. De bijdrage van deze sector aan het bruto binnenlands product is 4,5 procent. Het goederenvervoer over de weg is binnen de transportsector dominant in termen van werkzame personen. Daarnaast zorgen zeevaart, binnenvaart en luchtvaart voor veel bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid. De dienstverlening voor vervoer is in termen van omzet steeds belangrijker aan het worden. Jaarlijks komt ruim 560 miljoen ton goederen Nederland binnen, waarvan bijna 72 procent via de zeehavens. Van de bijna 450 miljoen ton goederen die Nederland verlaten, gaat 42 procent over zee). De binnenkomende goederen zijn namelijk vaak grondstoffen die in Nederland worden verbruikt of verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor kolen, aardolie en aardolieproducten, en grondstoffen voor de bouw en de industrie. Het kan ook gaan om producten die in Nederland worden geconsumeerd (voedingsmiddelen, auto’s) of geïnvesteerd (machines, vrachtwagens).

Binnenlands vervoer grootste goederenstroom
Binnen Nederland wordt ruim 630 miljoen ton vervoerd: bijna 82 procent over de weg en bijna 18 procent via de binnenwateren. Slechts 2 procent van het totale goederenvervoer gaat via het spoor en minder dan 1 procent via de lucht. De binnenwateren worden vooral gebruikt voor bulkgoederen en containers, en voor bestemmingen die langs deze vaarwegen bereikbaar zijn. Containers worden steeds meer gebruikt, omdat het overladen van containers van zeeschepen op vrachtwagens, binnenvaartschepen en treinen relatief eenvoudig is.

Zeehavens
Voor de economie van Nederland zijn de zeehavens, waarvan Rotterdam de grootste is, van groot belang. Binnen Europa worden in de Nederlandse havens de meeste goederen overgeslagen. Ongeveer de helft van de goederen die ons land binnenkomen of verlaten, wordt in de zeehavens afgehandeld. De havenbedrijven vallen in de transportsector onder de ‘dienstverlening voor het vervoer over water’. Deze categorie omvat naast de zeehavens onder andere ook de binnenhavens, bergings- en duikbedrijven, sluizen en loodsdiensten. In totaal werken hier circa 5,5 duizend mensen en wordt er voor een kleine 1,5 miljard euro omgezet. De havens worden aangedaan door schepen uit binnen- en buitenland, ook dit genereert werk-gelegenheid bij dienstverlenende en ondersteunende bedrijven: loods- en sleepdiensten, laad- en losbedrijven, douaneafhandeling, reparatie en onderhoud, bunkeren van brandstof, opslagbedrijven, enzovoort.

Koeriers en webwinkels
De koeriersbedrijven hebben hun omzet de laatste jaren zien toenemen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat consumenten steeds meer aankopen via internet doen. Dat zorgt voor bedrijvigheid bij de koeriers, die veel van de bestelde artikelen bezorgen. De omzet bij de koeriersbedrijven is de laatste vijf jaar gestegen naar ruim 3 miljard euro. De omzet van web-winkels is de afgelopen jaren eveneens flink toegenomen.

Fysiek vervoer
De (logistieke) dienstverlening voor het vervoer is van groot belang voor het transport. Het fysieke vervoer van goederen en mensen is wat het meest tot de verbeelding spreekt: vrachtwagens, bussen, schepen en vliegtuigen kunnen we dagelijks zien. Maar er zijn dienstverleners nodig om dit vervoer mogelijk te maken. Expediteurs zorgen er voor dat goederen van A naar B worden vervoerd, en dat de klant daarbij keuze heeft uit verschillende modaliteiten.

Opslagbedrijven bieden verschillende soorten opslagruimten aan, zoals geconditioneerde opslag (koel- en vriesruimten), tanks (vloeibaar), pakhuizen en opslag buiten voor bulkgoederen zoals zand, grind en ertsen. De laad-, los- en overslagbedrijven zorgen ervoor dat schepen, treinen en vrachtwagens gelost en geladen worden. Nederland beschikt ook over multimodale overslagstations. Via deze zogeheten hubs kunnen goederen, veelal in containers, van modaliteit wisselen.

Expediteurs
De expediteurs zijn belangrijke schakels in de transportketen tussen de verlader (degene die de goederen verzendt) en de vervoerder (bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij, rederij of wegvervoerder). Expediteurs zorgen ervoor dat de goederenstromen in goede banen worden geleid en voor douaneafhandeling, vergunningen, betalingen, facturering en dergelijke. De rol van deze bedrijven is ook terug te zien in de omzet en werkgelegenheid. Na het goederenwegvervoer wordt er, met ruim 15 miljard euro, bij de expediteurs het meeste omgezet en er zijn ongeveer 51 duizend mensen werkzaam.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *