Sterke schakels in de sierteeltketen

De sierteelt is bij uitstek de bedrijfstak waar je een ‘sterkste schakel’ kunt zoeken. Men spreekt er al jaren over ‘de keten’: die moet sterker, sneller, transparanter. Noem maar op. Bij L&M Rijnsburg doen vier man hun best mij uit te leggen hoe zij die dromen tot werkelijkheid maken. En hoe zij in hecht familieverband hun bedrijf enorm aan het vooruithelpen zijn.

Mooiere, versere bloemen van constante kwaliteit
Dé keten waar L&M Rijnsburg een cruciale rol in speelt bestaat uit zo’n zestig kwekers aan de ene kant en zo’n vijftig exporteurs, die de retail vertegenwoordigen, aan de andere kant. Het klinkt traditioneel: L&M koopt in, verzamelt en vervoert en verkoopt weer. Onderweg doen ze tóch iets bijzonders. “Wij hebben het voortouw genomen om het aanbod van de samenwerkende kwekers beter af te stemmen op de wensen van de retailers. En dat bespreken wij met alle vier de partijen aan tafel. Dat is transparantie in de keten.”

Verder is het bedrijf nauw betrokken bij de kwekers. “Wij kopen hun aanbod in en dragen dus het verkooprisico, dat geeft hen de gelegenheid zich te concentreren op waar zij goed in zijn: mooie bloemen kweken. En wij helpen ze alsmaar maatschappelijk verantwoord te telen. Dat is voor ónze klanten namelijk belangrijk.” Zo wordt de keten sterker.

En tenslotte zorgt L&M Rijnsburg voor snelheid in de keten. En de bloemen worden vlak bij de kwekers in Noord-Holland bij onze dochter Lelforo verzameld, verpakt en klaargezet voor de afnemers. “Dat scheelt dágen in de keten.” Door tussenkomst van L&M Rijnsburg krijgen retailers mooiere, versere bloemen met steeds betere, uniforme kwaliteit.

Omzet verdubbeld in vijf jaar
“Sinds 2013 is de omzet van ons bedrijf verdubbeld. Dat is tegen de trend in de sierteelt in en daar hebben wij dan ook hard aan getrokken. Het gaat zelfs zo goed dat wij nu begonnen zijn aan de bouw van een nieuwe eigen hal, met een dubbel aantal vrachtwagendocks.” Hoe hebben zij in zo’n korte tijd de omzet verdubbeld? “Onze nieuwe manier van werken werkt, daardoor gaan ze er vanzelf meer gebruik van maken. Tel daarbij op dat de markt voor bloemen via de supermarkt nog steeds groeit en dat die bedrijven zelf ook groeien.” Dat nieuwe pand gaan ze hard nodig hebben.

Trotse vader
In de achtendertig jaar dat Joost Leeuwen-burg in het bedrijf zit heeft hij een aantal wisselingen van partners, mede-directeuren en zelfs eigenaren meegemaakt. “In 2013 is dat voor het laatst veranderd en kwamen Jan Willem, en daarna Danny en Lennard erbij. Lennard is de jongste, hij is verantwoordelijk voor administratie logistiek en software, daarna komt Danny die de in- en verkoop leidt. Jan Willem is de oudste, doet ook inkoop en mag zich algemeen directeur noemen.

Mijn zoons hebben de groei mogelijk   gemaakt. Zij hebben erover durven nadenken en de capaciteiten om het uit te voeren. En dat terwijl ze alledrie niet van plan waren het bedrijf in te gaan.” Nu weet Joost dat zijn bedrijf in goede     handen is. Samen vormen deze vier   mannen een hele sterke keten.

L&M Rijnsburg
Laan van Verhof 3, Rijnsburg
T 085 040 6800
E [email protected]
W www.lm-rijnsburgbv.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *