Vertrouw op God, maar zet je fiets goed op slot!

Helaas leiden bedrijfsovernames vaak tot grote conflicten, zo vertelt mr. Jacco van Lint. Hij is alweer bijna twintig jaar advocaat, en onder meer actief op het gebied van ondernemingsrecht. Bij het kantoor De Groen & Van Lint Advocaten in Sassenheim worden regelmatig problemen voorgelegd die voortkomen uit bedrijfsverkoop/aankoop.

DE GROEN & VAN LINT ADVOCATEN

Veelal is vooraf te voorspellen welke conflicten er gaan ontstaan. Earn-out-constructies, waarbij een gedeelte van de verkoopprijs afhankelijk wordt van toekomstige resultaten van het verkochte/aangekochte bedrijf, zijn zo’n bron van conflicten. De koper meent namelijk vaak achteraf dat hij teveel heeft betaald. Menig koper raakt dan in de verleiding om parameters als omzet en winst in de earn-outperiode te beïnvloeden, met alle gevolgen van dien. In de praktijk zien we dat partijen bij het opstellen van een contract onvoldoende aandacht besteden aan een goede formulering van een earn-outregeling. Dan kunnen er sneller conflicten ontstaan over de juiste uitleg en toepassing van die regeling.

Bij bedrijfsovernames is er ook nog wel eens sprake van een teveel aan vertrouwen zijdens de kopende partij. Veel bedrijven worden niet uit luxe verkocht door de verkoper, maar een koper kijkt liever door een roze bril naar de positieve kanten, zo vervolgt Jacco van Lint zijn verhaal. Tijdens het overnameproces is er vaak ook sprake van een goede sfeer en daardoor neemt men (te) vaak genoegen met mondelinge toezeggingen en uitlatingen van de verkoper, zonder dat goed vast te leggen.

Dat goede vertrouwen zien we ook terugkomen in gevallen waarin de verkoper nog een tijd in dienst blijft bij de koper én de leidinggevende blijft in het overgenomen bedrijf. De koper is dan sneller geneigd om weinig controle te houden. De verkopende partij kan echter uit eigen belang allerlei benadelende handelingen verrichten. Vaak houdt de verkopende partij ook nog grip op de administratie. De verkoper kan dan makkelijker zijn gang gaan. Uiteraard is dat zeer kwalijk, maar de problemen zijn dan wel al ontstaan, aldus Jacco van Lint.

Het kantoor De Groen & Van Lint Advocaten wordt vaak pas achteraf (via accountants of andere adviseurs) betrokken indien er een conflict is ontstaan. Dat is jammer, want als conflictbehandelaars weten wij juist heel goed op welke onderdelen van een contract conflicten kunnen ontstaan.

Uren kan hij nog over zijn ervaringen praten, maar als er één advies is dat Van Lint in zijn algemeenheid kan meegeven aan partijen, betrokken in een verkoopproces, dan is dat wel het volgende, vrij vertaald uit een oud Arabisch spreekwoord: Vertrouw op God, maar zet je fiets goed op slot!

De Groen & Van Lint Advocaten
De Groen & Van Lint Advocaten te Sassenheim is een advocatenkantoor dat zich richt op MKB-ondernemingen en particulieren, in het bijzonder op de gebieden ondernemingsrecht (van incasso tot overnamegeschillen), arbeidsrecht (met name ontslagrecht en concurrentiegeschillen) en onroerendgoedrecht (aanneming, verhuur, et cetera). Naast Jacco van Lint zijn daarbij ook werkzaam mr. Paul de Groen en mr. Frank Boelhouwer als advocaten. Tezamen totaal omstreeks zestig jaar ervaring. Op het gebied van bedrijfsovernames en bedrijfs-geschillen hebben de advocaten ruime ervaring, zowel in advisering als in procederen. Men staat altijd open voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

De Groen & Van Lint Advocaten
Hoofdstraat 345, Sassenheim
T 0252-240780
E [email protected]
I www.dgvl.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *