Van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarin het huidige huwelijksvermogens- recht wordt gemoderniseerd. 

Al sinds 1838 geldt in Nederland de   wettelijke algehele gemeenschap van goederen als basisstelsel in het huwelijksvermogensrecht. D’66, PvdA en VVD hebben in 2014 een wetsvoorstel ingediend om de algehele gemeenschap van goederen te beperken. De belangrijkste voorgestelde wijziging is dat de gemeenschap van goederen wordt beperkt tot datgene wat beide echtgenoten tijdens het huwelijk hebben opgebouwd.

Bezittingen en schulden die vóór de huwelijksvoltrekking zijn verkregen en/of zijn aangegaan, vallen hier dus buiten. Ook erfenissen en schenkingen, ongeacht of die voor of tijdens het huwelijk zijnverkregen, behoren niet meer tot de huwelijksgemeenschap. De initiatiefnemers willen hiermee aansluiten bij wat de meerderheid van de Nederlandse bevolking wenselijk vindt en wat internationaal gezien meer voorkomt.

Nadat het huwelijksaanzoek is gedaan en die vraag positief is beantwoord, leven aanstaande echtparen vaak in een roes van hun aanstaande huwelijk. Rekening houdend met het nieuwe wetsvoorstel, wordt het des te belangrijker om niet alleen na te denken over gastenlijsten, maar ook over het maken van een beschrijving van het ‘voorhuwelijkse vermogen’. Ook tijdens het huwelijk dienen de echtgenoten een administratie bij te houden. Omdat dit in de praktijk nogal eens vergeten wordt, verwacht ik dat de afwikkeling van een echtscheiding er niet eenvoudiger op zal worden.

Ondanks dat verkregen erfenissen en schenkingen bij het nieuwe wetsvoorstel bij echtscheiding privé blijven, kan het, met het oog op toekomstige vermogensplanning van uw kind, nog steeds gewenst zijn om een zogenaamde flexibele uitsluitingsclausule in uw testament of schenkingsakte op te nemen om te realiseren dat bij de ontbinding van het huwelijk van uw kind door zijn overlijden het verkregene, onder bepaalde voorwaarden, wel gedeeld worden mag worden met zijn echtgenote.

Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om bij huwelijkse voorwaarden af te wijken van de hiervoor beschreven beperkte gemeenschap van goederen. Zo is het voor ondernemers belangrijk dat er nog steeds huwelijkse voorwaarden worden gemaakt indien het de wens is dat de onderneming die tijdens het huwelijk wordt verkregen privé blijft van de ondernemende echtgenoot en het vermogen van de niet ondernemende echtgenoot wordt beschermd tegen aanspraken van eventuele schuldeisers. De voorgestelde wetgeving zal alleen gelden voor nieuw te sluiten huwelijken. Of en wanneer de nieuwe wet in werking zal treden, is vooralsnog onbekend.

Willem van den Eijkel
Notaris
Verhees Notarissen
www.verheesnotarissen.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *