Liesbeth Spies, burgemeester Alphen aan den Rijn “Over drie jaar zijn de bouwputten weg”

Ruim een jaar geleden trad Liesbeth Spies aan als burgemeester van Alphen aan den Rijn, na een carrière als Tweede Kamerlid, gedeputeerde van Zuid-Holland en minister van Binnenlandse Zaken. Een interview over haar eerste jaar in de fusiegemeente. “De lat mag best hoog worden gelegd.”

U bent nu ruim een jaar burgemeester van Alphen aan den Rijn. Bent u nog steeds blij met de functie?
“Als autochtone Alphenaar is het een droom om burgemeester van je eigen gemeente te mogen zijn. Ik ben ruim een jaar geleden met veel enthousiasme begonnen als burgemeester van de fusiegemeente Alphen, die twee jaar geleden is gevormd. Mooi is dat het economisch tij gekeerd is, waardoor ondernemers weer met ideeën en plannen komen voor het verder opbouwen en verbouwen van de gemeente. Daar krijg je energie van.”

Hoe kijkt u terug op het eerste jaar als burgemeester?
“Dieptepunt in 2015 was het brugongeluk met de twee omgevallen kranen. Dat heeft 2015 gekleurd en heeft ons een groot deel van het jaar beziggehouden. Dat soort crises wil je als burgemeester niet te vaak meemaken. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen, maar desondanks was er veel menselijk leed en veel schade.”

“Waar ik trots op ben, is hoe de opvang van vluchtelingen in Alphen is verlopen. In een aantal plaatsen in Nederland is dat met veel tumult gepaard gegaan, bij ons gelukkig niet dankzij het feit dat alle betrokkenen op een robuuste manier hebben meegedacht en meegediscussieerd, onder andere over de plaats van de noodopvang: de penitentiaire inrichting in Alphen, waar tien jaar geleden een asielzoekerscentrum stond.”

In een interview met De Volkskrant, in 2014, na het bekend worden van uw burgemeestersbenoeming, gaf u aan dat het in Alphen moet gaan bruisen. Bruist het al?
“Er wordt weer gebouwd in Alphen, onder andere aan de Lage Zijde. Dat versterkt het gevoel van optimisme in de gemeente. We hebben al een betaalbaar en divers woningbestand, maar er gebeurt meer op dit gebied. Kantoren worden bijvoorbeeld verbouwd tot appartementen en we zijn bezig om het centrum gezelliger te maken, onder andere door het organiseren van feesten, ruimere openingstijden voor de horeca en een ruimhartiger beleid voor het openen van terrassen. Dit soort zaken draagt bij aan een bruisend en gezellig stadscentrum. Natuurlijk moet er nog veel afgemaakt worden, maar als over drie jaar de Lage Zijde af is, met onder andere gezellige horecagelegenheden en een haventje, hebben we een aantrekkelijk centrum. Daar wordt nu de basis voor gelegd. We zullen onszelf beter op de kaart zetten als groene stad met lef. In dat verband is de grote Romeinse soldaat op de N11 bij Alphen ook belangrijk. Dat laat zien waar we voor staan: een historische stad in het Groene Hart met verblijfsrecreatie. Samen met de omliggende gemeenten stimuleren we dit zoveel mogelijk, waarbij wij als grootste gemeente in de regio zoveel mogelijk duwen en trekken.”

Hoe staat het met de samenvoeging van Alphen met Boskoop en Rijnwoude?
“We zijn organisatorisch één gemeente; dat voelt ook zo. Wat helpt is dat we sinds 1 januari 2014 allemaal onder één dak zitten. Ook ondernemers denken van oudsher breed en opereren over gemeentegrenzen heen. De verschillen en de diversiteit in de acht kernen moeten we koesteren. Ik vind het belangrijk dat we er geen eenheidsworst van maken. Verder moet de dienstverlening door de gemeente overal goed zijn. Aangevraagde documenten bezorgen we bijvoorbeeld in 35 tot 40 procent van de gevallen thuis bij mensen in de dorpskernen. Ook het feit dat veel kernen hun eigen dorpsberaad hebben, is hartstikke goed. We willen dichtbij zijn, met onder andere adviseurs per gebied, ook voor ondernemers.”

Hoe belangrijk is de Greenport Boskoop voor Alphen aan den Rijn?
“De Greenport Boskoop is heel belangrijk voor Alphen. Het is een prachtig exportproduct waarmee we internationaal op de kaart worden gezet. Positief is dat er een goede visie ligt voor de regio. Hierbij gaat het over verbetering van de infrastructuur in de Greenport Boskoop, verkaveling van de grond in combinatie met het tegengaan van de bodemdaling, maar ook over ruimte voor recreatieve voorzieningen en het vermarkten van het Groene Hart op toeristisch gebied. Verder vinden de verschillende partijen elkaar steeds beter. Een voorbeeld: bedrijven zijn ontvankelijk voor het streven om jongeren en mensen met een arbeidshandicap een plek te geven op de arbeidsmarkt, al kan het nog beter. Ook stageplekken voor leerlingen van het ROC ID College worden ingevuld.” “Als lid van de Economische Programma-raad Zuidvleugel breng ik de belangen van het Alphense bedrijfsleven in. In dit overlegorgaan hebben we het onder andere over de infrastructuurprojecten die van belang zijn voor deze metropoolregio en de manier waarop we hier fondsen voor kunnen krijgen. Het gaat onder andere over de ontsluiting van de Greenport Boskoop via de N207 in zuidelijke richting naar Waddinxveen.”

Tot slot: hoe ziet Alphen er over drie jaar uit?
Lachend: “Dan zijn de bouwputten weg en kunnen we genieten van een mooi centrum. Ook het stationsgebied is dan onder handen genomen. En er zijn dan scheppen de grond in gegaan voor de nieuwbouw voor drie scholengemeenschappen. Verder is het positief dat de economie in Alphen op meerdere pijlers rust. We zijn niet van één sector afhankelijk, waardoor je weerbaarder bent. Dat is ook goed voor de werkgelegenheid. Ook is er ruimte om de verschillende bedrijventerreinen in de gemeente te laten groeien. Wat dat betreft kan ik me wel vinden in de ambitie van VOA-voorzitter Eric Carree die stelt dat Alphen de sterkste economie van de regio moet worden. De lat mag best hoog worden gelegd, want zonder ambities kom je nergens.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *