Interview met VOA-voorzitter Eric Carree over Alphen: De sterkste economie van de Randstad

Zijn tweede jaar als voorzitter van de Alphense ondernemersvereniging (VOA) stond voor Eric Carree in het teken van de vraag hoe de economie in Alphen aan den Rijn versterkt kan worden en prominenter op de kaart kan worden gezet. Een interview over economische actieplannen en citymarketing. 

“Wij durven onze plannen concreet en meetbaar te maken en zijn niet bang dat we daarop worden afgerekend,” zegt Eric Carree, voorzitter van de Alphense ondernemersvereniging, niet zonder trots.

Begin 2015 presenteerde hij aan de leden van de VOA het beleidsplan ‘Voorbij vanzelfsprekendheid’, met daarin concrete speerpunten die in de periode 2015-2020 moeten worden gerealiseerd. Een paar voorbeelden: eind 2020 moet de helft van het Alphense bedrijfsleven lid zijn van de VOA (eind 2014 was dit 36 procent), het aantal deelnemers aan het arbeidsproces in Alphen moet in diezelfde periode zijn gestegen van 69 naar 75 procent van de bevolking en de veelbesproken verdubbeling van de N207 richting Leimuiden en Boskoop moet uiterlijk in 2020 zijn vastgelegd in een tastbaar en dichtgetimmerd plan.

Grote broek
De VOA is ambitieus, getuige de stelling dat Alphen de sterkste economie van de Randstad moet worden. Carree: “Ik zeg bewust niet de grootste economie, want dan zouden we een te grote broek aantrekken, maar als iedereen zich er bewust van wordt dat er veel gebeurt in Alphen, wordt het ondernemersklimaat versterkt. Wij als VOA zoeken vooral de verbinding; met de ondernemers, maar ook met de gemeente met wie we nauw samenwerken en met anders stakeholders in de stad, zoals het onderwijs en de zorg. Dat zorgt ervoor dat we straks onder andere een bovengemiddeld cijfer op het gebied van arbeidsparticipatie hebben. Dat soort ambities, waarmee je in de top van Nederland terechtkomt, mag je best uitspreken.”

Samenwerken is het sleutelwoord. “We moeten minder polariserend aan de gang gaan,” zegt Eric Carree. “Voor de uitvoering van de plannen is een breed draagvlak nodig. Dat is geen gemakkelijk proces, maar er ligt nu een economisch actieplan voor de periode 2016-2019 dat wij samen met de gemeente hebben geschreven, waarin onder andere de plannen voor de citymarketing een plek hebben gekregen, maar ook onderwerpen als wonen, zorg, duurzaamheid en recreatie. Het plan, dat voortborduurt op het vorige economische actieplan, is goedgekeurd door de gemeenteraad inclusief een reservering van 9,5 ton voor projecten en 125.000 euro voor de citymarketing per jaar. Tevens is er een eenmalig bedrag van 5 ton gereserveerd voor een investeringsfonds.

Klappen van de zweep
“Voor de realisering van projecten die bijdragen aan de economische ontwikkeling van Alphen is een verdubbeling van dat bedrag nodig”, beseft Carree. “Dat moeten we bij elkaar zien te krijgen door middel van co-financiering door bedrijven, zorg en onderwijs. Een zogeheten economic development board, afgekort EDBA, fungeert als opvolger van de economische adviesraad als richtinggevend platform en ziet toe op de uitvoering van het economisch actieplan en de bijbehorende projecten.”

De EDBA bestaat vooralsnog uit drie wethouders, de gemeentesecretaris, de voorzitter van de belangenbehartiging Greenport Boskoop en drie VOA-bestuurders. Op langere termijn worden ook stakeholders uit andere sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, bij de EDBA betrokken. Carree: “Maar de board mag maximaal tien leden tellen, anders gaat het ten koste van de effectiviteit.”

Groene stad met lef
Als onderdeel van het economisch actieplan werden in september 2015 de plannen van de VOA-commissie Citymarketing door oud-VOA-voorzitter John Vermeer onder de noemer ‘Groene stad met lef’ gepresenteerd aan toen nog de voorloper van de EDBA, de economische raad. Bij de planvorming werd een grote verscheidenheid aan zakelijke en maatschappelijke groeperingen geraadpleegd, waardoor een breed draagvlak is ontstaan. Daarmee moet de gemeente Alphen aan den Rijn een voor bedrijven en consumenten herkenbaar en aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat creëren. “Een prima plan dat door iedereen omarmd moet worden,” vindt Carree. “We hebben vastgesteld dat we ons onderscheiden op kernpunten als groen, lef en verbinding. In de voorbije periode hebben we meer dan voldoende gediscussieerd, nu moeten we er voor gaan; met deze stip op de horizon als leidraad. Iedereen moet trots zijn op Alphen en dat met woord en daad uitdragen. Dan zijn we niet de meer de stad van schietpartijen en omvallende bouwkranen, maar een logistiek centrum met een belangrijke sector als de Greenport Boskoop en een goede infrastructuur. Zo verhogen we de aantrekkingskracht van onze gemeente voor jongeren en zijn we ook een plek waar toeristen, die Alphen via de Oude Rijn aandoen, graag verblijven.”

Belangrijkste punten uit het rapport citymarketing

Alphen aan den Rijn groeit uit tot internetlogistiek afhandelcentrum van het westen.

De groene gemeente en het omliggende water zijn een aantrekkelijke uitvalsbasis voor toeristen en dagjesmensen.

Alphen verovert een koppositie als duurzame, energie- en CO2-neutrale gemeente en stimuleert vernieuwende initiatieven.

Ook jongeren moeten zich aangetrokken voelen tot Alphen.

De anonieme stadsentrees worden gastvrije toegangspoorten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *