“Alphen heeft goud in handen”

De mentaliteit in de dorpen rond Alphen is die van: doe maar gewoon, zonder borstklopperij, terwijl er veel moois gebeurt op economisch gebied. De VOA-bestuursleden Petra van Kampen en Michel Hassefras doorbreken deze stilte en leggen uit wat er moet gebeuren om Boskoop, Hazerswoude en andere dorpen op te stuwen in de vaart der volkeren.

Petra van Kampen en Michel Hassefras waren voorzitter van respectievelijk de Ondernemers Vereniging Boskoop (OVB) en de Ondernemersvereniging Rijnwoude (ONVR). Sinds de fusie met de VOA (voor de ONVR was dat in 2012, voor de OVB in 2015) maken zij deel uit van het bestuur van de VOA. Ook in deze functie vertegenwoordigen zij nog steeds de ondernemers in hun dorpen. Omdat de VOA, met circa duizend leden, een van de grootste ondernemersclubs van ons land is, kan deze een stevige vuist maken naar gemeentelijke en provinciale overheden. Aansluiting bij de VOA was dus een logische keus voor de beide verenigingen. Zo worden de belangen van agrarische bedrijven, winkeliers en andere bedrijven in de dorpskernen in fusiegemeente Alphen aan den Rijn zo optimaal mogelijk behartigd.

Dikke streep
En dat is nodig ook, want er valt genoeg te verbeteren, vinden Petra van Kampen en Michel Hassefras. Met name op onderwijsterrein en op het gebied van de infrastructuur hebben zij zo hun wensen. “Het Wellant College in Boskoop is twee jaar geleden gestart met een praktijkopleiding op MBO-niveau, waar de leerlingen zich bij een groep van leerwerkbedrijven kunnen bekwamen in alle werkzaamheden die op een moderne boomkwekerij plaatsvinden, maar een hogere tuinbouwschool missen we,” zegt Petra. “En dat terwijl de agrarische bedrijven juist behoefte hebben aan mensen met kennis op dit niveau en aan mensen met kennis van marketing en ICT. Daarmee houd je jonge en goedopgeleide mensen in de gemeente.” Michel Hassefras is het met haar eens en vult aan: “Hoger onderwijs is er niet in Alphen, bijvoorbeeld op het gebied van economie, financiën en bedrijfskunde. Daarvoor moeten studenten naar andere steden zoals Leiden, maar gevoelsmatig zit er een dikke streep tussen Leiden en Alphen, ook al doordat de infrastructuur een groot probleem is.”

Busverbindingen kunnen beter en wegen als de N207 en de N209 zijn te smal om al het verkeer te verwerken tussen de dorpen rond Alphen in de richting van Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. “In de spits vanaf de N11 via Hazerswoude-Dorp en Bleiswijk naar Rotterdam rijden is één groot drama,” zegt Michel. “Als er één tractor voor je rijdt, zit al het verkeer meteen muurvast. Zuid-Holland is nu eenmaal een dichtbevolkte provincie met veel verkeer. Alphen heeft vanwege zijn ligging goud in handen, ook al doordat de woningen mooi in het centrum staan en de bedrijven in Alphen zelf netjes aan de rand van de gemeente liggen. Met goede wegen zou je binnen de kortste keren in alle grote steden in de Randstad kunnen zijn, maar er is te veel democratie en er zijn te veel bestuurslagen (gemeente, provincie, hoogheemraadschap) die beslissen over zaken als de verbreding van de N207 en de N209, de aanleg van de Máximabrug en de toegangswegen naar en van deze brug.”

Energie slurpen
Daarom pleiten de beide VOA-leden voor een snelle verbreding van de provinciale wegen, een betere aansluiting van de N11 op de A4 bij Zoeterwoude en op de A12 bij Bodegraven, met name in de richting Den Haag. “De VOA moet zich hier sterk voor maken,” zeggen Petra en Michel, “want de gemeente ziet niet in dat dit essentieel is voor de ondernemers in de dorpen. Daarbij is samenwerking met andere gemeenten, zoals Zoetermeer en Bleiswijk essentieel. Bovendien slurpt filerijden veel energie en dat wil je toch niet als groene gemeente?”

Groen. Het woord is gevallen. Niet toevallig komt dit woord ook terug in de plannen voor de citymarketing in Alphen (zie het interview met VOA-voorzitter Eric Carree, elders in dit nummer). Wat Michel en Petra betreft is dit het belangrijkste visitekaartje van de fusiegemeente, die op 1 januari 2014 werd gevormd. Met de Greenport Boskoop erbij is Alphen, dat toch al geen zware industriële bedrijven heeft, nog groener geworden. De greenport is een (groene) bedrijfstak waarover mensen die er een bezoek brengen, zich steevast verbazen, getuige reacties van ondernemers tijdens bedrijfsbezoeken als ‘ik wist niet dat we dit soort bedrijven hadden en dat het hier zo innovatief was’, dit laatste onder andere op het gebied van energiebesparing.

Lightrailverbinding
Het groene element van Alphen moet je veel meer uitdragen, vinden Michel en Petra. “Dat is echt iets overkoepelends voor de hele gemeente. In Boskoop hebben we bomen en struiken uit de Greenport in openbare groenstroken en groene rotondes, geadopteerd door bedrijven. Dat zou ook in andere kernen kunnen.” Ook zou er meer samenwerking moeten zijn met VVV’s, horeca- en recreatiebedrijven en toeristische attracties in de verschillende kernen. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijk voor toeristen en dagjesmensen, die bijvoorbeeld per boot of per fiets komen, maar als het aan Michel ligt, gaat er ook een lightrailtrein rijden door het gebied. “En als je deze lijn dan doortrekt naar het Westland, de Bollenstreek en het gebied rond Aalsmeer sluiten de verschillende tuinbouwgebieden goed op elkaar aan en kun je er behalve toeristentreinen ook goederentreinen overheen laten rijden. En als je dan ook de N207 en de N209 verbindt met de N201 en N206 creëer je een prachtige infrastructurele ring in de Randstad. Waarom zou je dat niet doen?”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *