Vordering tot huurprijsaanpassing; een kwestie van timing?

Huurovereenkomsten voor winkelruimten bevatten vaak een standaardbeding over huurprijsaanpassing. In de praktijk levert een dergelijk beding regelmatig problemen op. Op 26 augustus 2014 deed het hof Arnhem-Leeuwarden hierover een  interessante uitspraak.

Het ging om een huurovereenkomst voor een autoshowroom. De huurovereenkomst was op 1 januari 2004 ingegaan. Bij brief van 19 februari 2009 had de huurder de verhuurder om huurprijsaanpassing verzocht. Volgens de verhuurder kwam dit verzoek echter te laat. In de huurovereenkomst stond opgenomen dat de huurprijs voor het eerst kon worden aangepast: “(…) op 1 januari 2009 en vervolgens steeds na een periode van vijf jaar nadat de laatste huurprijsaanpassing aan de markthuurwaarde heeft plaatsgevonden (…)”.

Volgens het hof brengt een redelijke uitleg van dit standaardbeding mee dat de huurder vanaf vijf jaren na ingang van de huurovereenkomst huurprijsaanpassing kan vorderen en vervolgens op ieder willekeurig tijdstip daarna. De huurder in kwestie hoefde dus niet opnieuw vijf jaar te wachten met het instellen van zijn vordering.

Het hof verwijst in deze uitspraak naar eerdere rechtspraak van de Hoge Raad, waarin is uitgemaakt dat een redelijke uitleg van de wet meebrengt dat partijen zich niet slechts eenmaal per vijf jaren met een vordering tot nadere huurprijsvaststelling tot de rechter kunnen wenden. Huurder of verhuurder kunnen dat volgens de Hoge Raad óók tussentijds doen, mits de huurovereenkomst op zijn minst één periode van vijf jaar heeft geduurd.

Wel willen wij u erop wijzen dat in de wet tevens wordt bepaald dat als partijen tussentijds een nieuwe huurprijs hebben afgesproken of indien de rechter een nieuwe huurprijs heeft vastgesteld, een nieuwe wachtperiode van vijf jaar gaat lopen vanaf de datum dat de nieuwe huurprijs is ingegaan. Voorts bepaalt de wet dat indien een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, bijvoorbeeld voor de duur van 10 jaar, pas voor het eerst huurprijsaanpassing kan worden gevorderd na afloop van die overeengekomen duur.

Nico van Eck, advocaat bij La Gro Advocaten Alphen aan den Rijn

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *