Premiekorting voor jongere werknemer

De problematiek van de vereenvoudigde Voor werknemers tussen de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar die u in dienst neemt of heeft genomen vanaf 1 januari 2014 kunt u een korting krijgen op de premies voor de werknemersverzekeringen. De doelgroepverklaring kunt u nu vanaf  1 mei 2014 aanvragen, maar pas vanaf 1 juli 2014 toepassen in de loonheffingenaangifte.

Voorwaarden premiekorting jongeren van 18 tot en met 26 jaar

Om de premiekorting te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

• U neemt op of na 1 januari 2014 en vóór 1 januari 2016 een jongere werknemer aan (van minimaal 18 en maximaal 26 jaar);
• De werknemer heeft een WW-uitkering of een bijstandsuitkering voor zijn / haar  indiensttreding;
• U moet de werknemer in dienst nemen voor minimaal 32 uur per week.
• U moet de werknemer een arbeidscontract voor minimaal 6 maanden geven.
• De werknemer moet een doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV of bij de gemeente. Hierin staat dat de werknemer een uitkering had op de dag voordat de werknemer bij u in dienst kwam.

De premiekorting jongeren gaat officieel in per 1 juli 2014, maar geldt voor jongere werknemers die vanaf 1 januari 2014 in dienst zijn getreden en zolang hun dienstverband voort duurt maar maximaal 2 jaar. De regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2016.

Hoogte van de premiekorting voor jongere werknemer

De premiekorting bedraagt per jaar per jongere werknemer € 3.500. Voor dit jaar start de korting pas op 1 juli 2014 en kunt u maximaal € 1.750 premiekorting krijgen. Uiteraard moet de werknemer nog wel in dienst zijn en kunt u de korting alleen toepassen zolang het dienstverband voort duurt. Voor werknemers die u na 1 juli 2014 in dienst neemt is de maximale duur 2 jaar

Uw werknemer moet een doelgroepverklaring aanvragen

Om de premiekorting voor jongere werknemer te krijgen, heeft u een doelgroepverklaring van uw werknemer nodig. In deze verklaring staat dat de werknemer een WW- of bijstandsuitkering had op de dag voordat hij in dienst kwam. Deze doelgroepverklaring kan vanaf 1 mei 2014 al aangevraagd worden, zodat vanaf 1 juli de korting meegenomen kan worden in de loonheffingenaangifte.

• Heeft de werknemer een WW-uitkering? Dan vraagt hij de doelgroepverklaring vanaf 1 mei 2014 aan via UWV Telefoon Werk-nemers: 0900 – 92 94. Daarna geeft hij de doelgroepverklaring aan u voor verwerking in de salarisadministratie. De werknemer kan UWV ook machtigen de doelgroep-verklaring rechtstreeks naar u te sturen.

• Heeft de werknemer een bijstandsuitkering? Dan vraagt hij de doelgroepverklaring aan bij zijn gemeente.

John Peek, Senior Manager Grant Thornton HR Services / www.gt.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *