Ontslagvergoeding in eigen beheer

Met ingang van 2014 kunnen voor ontslagvergoedingen niet meer belastingvrij worden omgezet in stamrechten bedongen bij de eigen B.V., verzekeraar of bankinstelling.

Stamrecht

Tot 2014 konden ontslagvergoedingen aangewend worden voor het aankopen van een stamrecht. Dit betekende dat de ontslagvergoeding niet belast was maar de latere uitkeringen uit het stamrecht. Het dient overigens wel een reeks van uitkeringen te zijn.

Op het moment dat het stamrecht niet volgens de regels wordt afgewikkeld dan heeft dat tot gevolg dat de verplichting van de B.V. komt te vervallen hetgeen leidt tot belaste opbrengsten voor de B.V. (maximaal 25% vennootschapsbelasting). Daarnaast dient een gelijk bedrag tot het inkomen in box 1 gerekend te worden (maximaal 52% inkomstenbelasting). Naast de inkomstenbelasting is tevens 20% revisierente verschuldigd. De totale heffing kan dus oplopen naar 97% over de commerciële waardering van het stamrecht.

Voordeel

Voor het jaar 2014 is er een goedkeuring om een dergelijk stamrecht in één keer op te nemen zonder dat het leidt tot belastingheffing voor de B.V. en zonder dat er revisierente verschuldigd is. Over de opname is wel inkomstenbelasting verschuldigd. Echter niet over de volledige commerciële waarde van het stamrecht maar over 80% daarvan. De overige 20% is derhalve vrijgesteld.

Of gebruikmaking van bovenstaande goedkeuring voor u voordelig uitpakt hangt van meerdere factoren af, zoals de hoogte huidige en toekomstige inkomen en de hoogte van de voorziening. Laat uw adviseur in ieder geval berekenen of gebruikmaking van de zogenoemde 80%-regeling voordelen voor u biedt.

Bovenstaande goedkeuring geldt overigens niet voor stamrechten die zijn bedongen bij de inbreng van een onderneming in de B.V.

Oscar Meijrink

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *