Extra kortingen met in dienst nemen van personeel

De crisis loopt wellicht ten einde en moet u door een aantrekkende markt weer (meer) personeel aannemen. Let u dan wel even op de extra mogelijkheden om een korting of subsidie te krijgen vanuit de lokale overheid en de belastingdienst. U kunt als werkgever kosten besparen.

50 plus regeling

Deze regeling bestaat al enkele jaren. Neemt u een oudere werknemer in dienst die 50 jaar of ouder is en uit een uitkeringssituatie komt dan kunt u een premiekorting krijgen van maximaal 7.000 Euro op de afdracht van sociale verzekeringen. De werknemer moet dan wel minimaal 36 uur per week werkzaam zijn. Is dit minder dan kunt u het bedrag pro rato toerekenen. Deze korting kunt u maximaal 3 jaar toepassen. In drie jaar dus maximaal 21.000 Euro.

Neemt u een arbeidsgehandicapte in dienst ongeacht de leeftijd (tot 65 jaar) dan kunt u ook een korting krijgen op de afdracht van sociale verzekeringen. De hoogte is maximaal 7.000 Euro per jaar.

Jongeren tussen 18 en 27 jaar

Nieuw dit jaar is een premiekorting voor het in dienst nemen van jongeren tussen de 18 en 27 jaar en die op dat moment recht heeft op een WW- of bijstanduitkering. De regeling geldt alleen voor jongeren die u tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016, minimaal 6 maanden en voor ten minste 32 uur per week, in dienst neemt. De korting kan in totaal over twee jaar 7.000 Euro bedragen.

Om voor een dergelijke premiekorting in aanmerking te komen moet de persoon bij het UWV of gemeente een doelgroepverklaring aanvragen. Deze verklaring moet u bij uw salarisadministratie bewaren.

Lokale overheid / gemeente

Ook in uw regio kunt u als werkgever subsidie krijgen bij het aannemen van jongeren. Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden zijn er per gemeente / regio diverse subsidie mogelijkheden. Informeer bij uw gemeente, UWV of andere instelling naar de diverse mogelijkheden.

John Peek

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *