Nieuwe Wet Incassokosten consumenten

Iedere ondernemer heeft er mee te maken, juist in deze tijd; afnemers die niet of niet tijdig de rekening betalen. Dit gaat vaak gepaard met vele aanmaningen, grote ergernis en bovenal kosten. Kosten die – mits redelijk – zeker gewoon betaald moeten worden. Echter er zijn ook partijen die aan niet op tijd betalen fors geld verdienen.

Een wildgroei aan incassobedrijfjes ontstond, die er niet voor schroomden aanzienlijke bedragen in rekening te brengen onder de noemer van buitengerechtelijke kosten. Aan deze zogenoemde incassokosten wordt door de invoering van de nieuwe wet ‘tarieven buitengerechtelijk incassokosten’ paal en perk gesteld. De hoofdregel is, dat Incassokosten in rekening mogen worden gebracht zolang het gaat om kosten die u als ondernemer redelijkerwijs heeft moeten maken om een geldvordering te innen, zonder dat er een rechter aan te pas komt. De Eerste kamer heeft op 13 maart jl. het wetsvoorstel tarieven buitengerechtelijke incassokosten aangenomen, welk voorstel van wet vanaf 1 juli 2012 in werking zal treden. De invoering van deze wet heeft voornamelijk gevolgen voor het zakendoen met consumenten en geldt tot bedragen van maximaal  € 25.000,– (de competentiegrens bij het kantongerecht).

Wat zijn de gevolgen van de invoering van deze nieuwe wet en waar dient u als ondernemer rekening mee te houden? De vergoeding die voor incassokosten berekend zal mogen worden is een bepaald percentage van het verschuldigde bedrag, met een minimumbedrag van € 40,00. Naarmate het te vorderen bedrag hoger wordt, wordt het percentage van het verschuldigde bedrag lager. Heeft een consument-schuldenaar meerdere openstaande fac- turen die tegelijk opeisbaar zijn, dan dienen deze bij elkaar opgeteld te worden en volgt het percentage uit het totale bedrag.

Deze staffel ziet er als volgt uit:

Te vorderen bedrag -> Percentage van de hoofdsom (max)

< € 2.500 -> 15%
€ 2.500 –  € 5.000 -> 10%
€ 5.000 – € 10.000 -> 5%
€ 10.000 – € 25.000 -> 1%

Waar dient u verder rekening mee te houden?

Het is van belang dat de consument-schuldenaar  allereerst schriftelijk moet worden aangemaand, voordat de incassokosten in rekening kunnen worden gebracht. De aanmaning mag u logischerwijze pas sturen als de consument te laat is met betalen. Het bedrag dat als vergoeding voor de incassokosten in rekening zal worden gebracht, dient expliciet vermeld te worden en dient in overeenstemming zijn met de wet. De consument moet vervolgens een termijn van 14 dagen worden geboden om de vordering alsnog te voldoen.

De Nieuwe Wet Incassokosten geldt niet bij vorderingen van bedrijven op bedrijven (B2b). Daar mag straks bij overeenkomst of algemene voorwaarden van de wettelijke regeling worden afgeweken. Wees u er wel beducht op, dat uw algemene voorwaarden daadwerkelijk onderdeel uitmaken van uw overeenkomst. Niet uitgesloten is, dat de wet in voorkomende gevallen bij kleine ondernemers enige reflexwerking zou kunnen hebben. Door invoering van de wet ‘tarieven buitengerechtelijke incassokosten’ wordt aan de maatschappelijke behoefte om onredelijke incassokosten in het economisch verkeer aan banden te leggen, invulling gegeven. Heeft u te maken met een wanbetaler(s) ? Houdt u met het bovenstaande dan in het vervolg rekening en pas zo nodig uw incassobrieven, overeenkomsten en/of Algemene voorwaarden aan de nieuwe regeling.

René Zijdeman

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *