Als ouders ouder worden

Op een moment in het leven draaien de rollen van ouders en kinderen om. Eerst zijn het de ouders die voor hun kind zorgen maar er komt een moment dat een kind zich zorgen om zijn ouders maakt. Omdat ze ouder worden en lichamelijke en geestelijke gebreken krijgen. Daardoor ontstaan er vaak problemen bij het regelen van hun financiën.

Voorkomen misbruik

Als ouders niet meer goed in staat zijn hun financiële belangen te behartigen, lopen zij risico door ondoordachte beslissingen en kunnen zij zelfs slachtoffer worden van misbruik. Kinderen maken zich daar terecht zorgen om. Het is dan van belang de ouders daartegen te beschermen, maar hen tegelijk ook in hun waarde te laten. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat een handtekening van een ouder niet meer wordt geaccepteerd als deze wilsonbekwaam is. Er zijn verschillende oplossingen.

Bewind

Als ouders, bijvoorbeeld door dementie, hun financiële daden niet meer goed overzien is bewind de aangewezen oplossing. Kinderen kunnen de rechter ver-  zoeken om het vermogen van de ouder(s) door de rechter onder bewind te laten stellen. Er wordt dan een betrouwbare persoon tot bewindvoerder benoemd die opkomt voor de financiële belangen.

Levenstestament of volmacht

Als ouders nog wilsbekwaam zijn kunnen zij bij de notaris vastleggen wie hun financiële belangen voortaan moet behartigen. Dat kan in een levenstestament of een algemene volmacht. Er wordt gekozen voor een levenstestament als de ouders meer dan hun financiële zaken willen regelen. Bijvoorbeeld als er een euthanasieverklaring gemaakt wordt. Of als zij willen vastleggen wat er met het huis en de spullen moet gebeuren, als zij naar het verpleeghuis gaan.

Op tijd regelen

In de praktijk wachten mensen (om begrijpelijke redenen overigens) vaak  te lang met iets te regelen. Er moet dan, bijvoorbeeld als ouders naar het verpleeghuis gaan en hun huis te koop wordt gezet, met spoed bij de rechter een bewind worden aangevraagd. Dit gaat vaak minder snel dan gehoopt. Het advies is daarom: ga op tijd naar de notaris en neem de tijd om (met de notaris) het onderwerp bespreekbaar te maken bij de ouder(s).

Willem van den Eijkel

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *