Cash is King

Belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van een onderneming is het sturen op werkkapitaal en liquiditeit. In deze column besteed ik aandacht aan de incasso van crediteuren en oninbare vorderingen. Elke […]

Eindejaarstips 2016

Voordat je achterover gaat leunen om bij te komen van alle festiviteiten die deze maand biedt geeft JAN© je nog wat handige tips waarmee je een mooi (belasting)voordeel kunt behalen.  […]

Investeringen in het huurpand kwijt bij einde huur?

Het komt regelmatig voor dat een huurder allerlei voorzieningen en verbeteringen aanbrengt in of aan het pand dat hij huurt, bijvoorbeeld een airco of een cv-installatie. Wat gebeurt er met […]

Flexibele sleutel of breekijzer?

In de roerige economische tijden van de afgelopen jaren zijn veel ondernemers op zoek gegaan naar flexibiliteit in arbeidsinzet. Veel ex-werknemers zijn, na het verliezen van hun ‘vastigheid’, hun arbeid aan […]

Alleen in Brussel: detailhandel en groothandel = dienstverlening

Het is de nachtmerrie van iedere ondernemer: heeft u net een fors bedrag geïnvesteerd in het laten opstellen van de meest fantastische algemene voorwaarden ter wereld, wordt u er in […]

Accountants angsthazen?

In de media staat de accountantssector in de belangstelling. Waar in een kop de voorpagina van het Financieel Dagblad bestuurders van grote ondernemingen hun beklag doen dat de accountant een angsthaas is […]

Leuker kunnen we het niet maken?

“Leuker kunnen we ’t niet maken, wel makkelijker”. U kent hem wel deze slogan die de Belastingdienst er de afgelopen jaren bij iedereen heeft ingeramd. Maar toch bleek het wél […]

Prijstransparantie in de reisbranche

Hopelijk heeft eenieder van u ook dit jaar weer genoten van een heerlijke zomervakantie. Zowel voor, tijdens als na de vakantieperiode is er in de (vak)pers nog altijd veel te doen […]

Niet eenvoudig?

Wat is het toch heerlijk om rond Prinsjesdag een column te mogen schrijven. Als belastingadviseur is het niet moeilijk om een onderwerp te vinden, het Belastingplan 2017 ligt weer voor […]

Het einde van pensioen in eigen beheer

Het heeft even geduurd, maar onlangs heeft Staatssecretaris Wiebes zijn langverwachte wetsvoorstel voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer gepresenteerd. De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer komt overeen […]

Met de wet strijdige huurafspraken gemaakt?

Het komt regelmatig voor dat huurafspraken worden gemaakt die in strijd zijn met de wet. Een voorbeeld van zo’n afspraak is: “Deze huurovereenkomst vormt een onlosmakelijk geheel met de franchiseovereenkomst. […]

Alles onder controle?!

Belastingcontrole, menig ondernemer is er mee geconfronteerd. En ook al gaan veel  controles tegenwoordig op afstand en doe je alles keurig volgens de regels, toch kan het je nog overkomen […]

Out of the pretbox

U kent allemaal wel de uitspraak: “ik heb goed nieuws en slecht nieuws”. Soms nog aangevuld met de vraag: “wat wil je eerst horen?” Zou ons hoogste rechtscollege, de Hoge […]

Nieuwe wet bestuursverbod op 1 juli in werking

Vanaf 1 juli is een nieuwe wet van kracht geworden. Deze wet maakt het mogelijk voor de rechtbank om op verzoek van een curator of het Openbaar Ministerie aan personen […]

Het recht van retentie

Het retentierecht (art. 3:290 BW e.v.) betreft de bevoegdheid van een schuldeiser om de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten, totdat zijn vordering is voldaan. Met name […]

De Panama Papers en het rode verkeerslicht

Het klinkt bijna als de titel van een stripboek. Of als een komisch raadsel, wat is de overeenkomst tussen de Panama Papers en een verkeerslicht? Toch is het voor de […]

Van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarin het huidige huwelijksvermogens- recht wordt gemoderniseerd.  Al sinds 1838 geldt in Nederland de   wettelijke algehele gemeenschap van goederen […]

Creatief met bijtelling

Met ingang van volgend jaar gaat de bijtelling voor alle auto’s, behalve de auto’s zonder CO2-uitstoot, naar één percentage. Van zéér zuinige auto’s tot en met de meest vervuilende auto, […]

Boete soms toch belastingvrij

Onder de werkkostenregeling (WKR) zijn belastingvrije geldboeten niet mogelijk. Wettelijk is namelijk bepaald dat geldboeten niet ten laste van de vrije ruimte mogen komen, maar individueel bij de werknemer moeten worden belast. […]

Toch recht op loon na ontslag op staande voet

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) hebben verschillende (arbeids)deskundigen al gewezen op diverse onvolkomenheden in deze wet. In de pers is op dit moment ook […]