Out of the pretbox

U kent allemaal wel de uitspraak: “ik heb goed nieuws en slecht nieuws”. Soms nog aangevuld met de vraag: “wat wil je eerst horen?” Zou ons hoogste rechtscollege, de Hoge […]

Nieuwe wet bestuursverbod op 1 juli in werking

Vanaf 1 juli is een nieuwe wet van kracht geworden. Deze wet maakt het mogelijk voor de rechtbank om op verzoek van een curator of het Openbaar Ministerie aan personen […]

Het recht van retentie

Het retentierecht (art. 3:290 BW e.v.) betreft de bevoegdheid van een schuldeiser om de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten, totdat zijn vordering is voldaan. Met name […]

De Panama Papers en het rode verkeerslicht

Het klinkt bijna als de titel van een stripboek. Of als een komisch raadsel, wat is de overeenkomst tussen de Panama Papers en een verkeerslicht? Toch is het voor de […]

Van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarin het huidige huwelijksvermogens- recht wordt gemoderniseerd.  Al sinds 1838 geldt in Nederland de   wettelijke algehele gemeenschap van goederen […]

Creatief met bijtelling

Met ingang van volgend jaar gaat de bijtelling voor alle auto’s, behalve de auto’s zonder CO2-uitstoot, naar één percentage. Van zéér zuinige auto’s tot en met de meest vervuilende auto, […]

Boete soms toch belastingvrij

Onder de werkkostenregeling (WKR) zijn belastingvrije geldboeten niet mogelijk. Wettelijk is namelijk bepaald dat geldboeten niet ten laste van de vrije ruimte mogen komen, maar individueel bij de werknemer moeten worden belast. […]

Toch recht op loon na ontslag op staande voet

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) hebben verschillende (arbeids)deskundigen al gewezen op diverse onvolkomenheden in deze wet. In de pers is op dit moment ook […]

Zonnepanelen als alternatief voor de spaarrekening

De rendementen op een spaarrekening dalen al langere tijd. Op dit moment ligt de rentevergoeding op een spaarrekening tussen 0,3% – 1,0%. Reden om op zoek te gaan naar alternatieven.  […]

Leve de Koning!

Voelt u zich ook zo koninklijk? Koninklijk staat namelijk voor ‘uiterst aangenaam en luxueus’. Herkent u dat gevoel? Houdt u dat gevoel even vast. En levert dat gevoel u nu […]

Ontruimingsbescherming voor huurder telecom/internetwinkel?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 26 januari 2016 uitspraak gedaan over de kwalificatie van een huurovereenkomst voor een telecom/internetwinkel.  De vraag die centraal stond was of een huurovereenkomst voor een […]

Schuilt in ieder van ons een fraudeur?

U heeft er vast wel eens mee te kampen gehad: een callcentermedewerker van een online gids (bijvoorbeeld Internetgemeentegids, dat hierover onder vuur heeft gelegen) belt met u of een van […]

Verkoop je jouw onderneming wel voor 10x de winst?

Uit recent onderzoek van Brookz blijkt dat de orderportefeuille eind 2015 in de MKB-overnamemarkt goed gevuld is, dat het sentiment voor 2016 erg goed is maar dat de gemiddelde ondernemer […]

Ondernemer, denk aan uw houdbaarheidsdatum!

Het is voor bijna iedereen moeilijk om afstand te doen van iets dat je zelf hebt opgebouwd, uitgebouwd, groot gebracht of onderhouden en waarin meestal veel tijd is geïnvesteerd. Het […]

Geld lenen is goedkoop, of toch duur?

De rente is historisch laag. Sterker nog, de meeste Euriborrentes zijn zelfs negatief. Betekent dit dan ook dat je goedkoop geld kunt lenen? Op het eerste gezicht lijken de rentes […]

Omzeilen transitievergoeding langdurig zieke werknemers

Werkgevers kunnen over het algemeen na twee jaar ziekte veelal vrij eenvoudig afscheid nemen van deze werknemers op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid. Per 1 juli 2015 hebben echter ook deze […]

De Europese Erfrechtverordening en het maken van een rechtskeuze

Op nalatenschappen die op of na 17 augustus 2015 openvallen, zijn de bepalingen van de Europese Erfrechtverordening van toepassing. Het doel van de verordening is het versimpelen van de    […]

Is uw Valentijn ook uw fiscaal partner?

Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen, of kaarten, aldus Wikipedia. Door het gebruik van de term ‘geliefden’ is het wat ruim geformuleerd. Laten […]

Vendor loan: hoe krijg ik mijn geld terug?

Ondanks de aantrekkende markt blijft financieren van goodwill in het MKB vaak onbereikbaar. Om toch een goede prijs te krijgen financieren ondernemers in het MKB de verkoop van hun eigen […]

Sparen in box 3 of in de B.V., heeft u al enig idee?

De vermogensrendementsheffing houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. De belasting bedraagt 30% en wordt geheven over een fictief rendement van 4%. U betaalt effectief dus 1,2% belasting. Gelet op […]