De corona-crisis heeft nog steeds invloed op de arbeidsmarkt


Deel dit artikel

Eind juni 2020 verstrekte UWV 7.950 WW-uitkeringen in Holland Rijnland. Dat waren er 23 meer dan een maand eerder, een lichte toename van 0,3%. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen op maandbasis 0,2%. Na een zeer sterke stijging van het aantal WW-uitkeringen in april en een gematigde toename in mei, is in juni zowel landelijk als regionaal sprake van stabilisatie. 

Tekst Jan Wassenaar Senior Adviseur Werkgeversdiensten – UWV / WerkgeversServicepunt Holland Rijnland

Ten opzichte van juni 2019 groeide het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 1.574, oftewel 24,7%. Dit stijgingspercentage ligt opnieuw iets boven het Nederlandse gemiddelde van 23,9%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef met 2,6% min of meer gelijk. Het percentage ligt in onze regio daarmee nog steeds ruim onder het provinciaal en landelijk gemiddelde van 3,2%.

Jongeren slachtoffer
Vooral jongeren lijken het slachtoffer van de huidige arbeidsmarktsituatie te worden. Er zijn binnen de regio grote verschillen te zien. Daar waar we in Zoeterwoude, Nieuwkoop en Katwijk een afname zien van WW-uitkeringen met 4% of meer is er in Lisse een stijging van meer dan 4%. 

Over het algemeen neemt, na maanden van soms explosieve stijging, het aantal WW-uitkeringen voor jongeren in juni iets af (-3,5%). Ten opzichte van vorig jaar is er echter inmiddels sprake van een schrikbarende toename, namelijk 233%. Het aantal jongeren met een WW-uitkering is dus in een jaar tijd meer dan verdrievoudigd. Deze groei is in Holland Rijnland flink forser dan in Nederland als geheel (+182%)

Als we kijken naar de top 10 van beroepen waarin werkloosheid ontstaat zien webovenaan dit lijstje op enige afstand van de rest de functie productiemedewerker, gevolgd door medewerker bediening horeca. De rest van de top 10 wordt naast magazijnmedewerker en schoonmaker interieur hoofdzakelijk gevormd door commerciële beroepen en laag- tot middelbaar geschoolde administratieve beroepen.

Toename werkzoekenden in commerciële beroepen
In functies als productiemedewerker en magazijnmedewerker zit van nature enige dynamiek; veel wisselingen in het personeelsbestand, waardoor deze beroepsgroep vaak schommelingen laat zien. Administratieve beroepen zaten al langer in een kwetsbare hoek, maar door de coronacrisis nemen veel bedrijven nu versneld afscheid van ondersteunende functies. De toename van werkzoekenden vanuit de commerciële beroepen heeft eveneens te maken met de coronacrisis. Veel bedrijven hebben als gevolg van de crisis te kampen met teruglopende inkomsten, waardoor zij zich bijvoorbeeld genoodzaakt zien de salesafdeling in te krimpen. Bovendien hebben kledingwinkels het in de anderhalve-meter-economie erg lastig.

Aan het begin van de coronacrisis was er  een forse daling van het aantal openstaande vacatures in onze regio (cijfers op basis van regio’s Den Haag/Midden Holland /Holland Rijnland). Gelukkig zien we dat er sinds half mei  weer een lichte stijging ontstaat. De grootste toenames zien we bij heftruckchauffeurs, magazijn- en expeditie- medewerkers. 

Daarnaast neemt de vraag in de ICT-sector toe. Hieronder vallen beroepen als software- en applicatieontwikkelaar, programmeur, ICT- en databasebeheerder en tester. Ook steeg het aantal vacatures sterk voor dienstverlenende beroepen, bijvoorbeeld voor koks, bedienend personeel, keukenhulpen en schoonmakers. 

Er is een mismatch: weinig aanbod voor veel voorkomende vacatures en veel aanbod voor weinig voorkomende vacatures. Werkgevers ervaren nog steeds krapte. Dit zorgt ervoor dat de personeelsvoorziening bij beroepen in techniek, ICT, zorg en onderwijs problematisch blijft. Tegenover veel vacatures in techniek, ICT en zorg staan relatief weinig werkzoekenden met een WW-uitkering. Schilders & behangers vormen een uitzondering. Voor commercieel medewerkers binnendienst en medewerkers klanten-service geldt dat er relatief veel werkzoekenden zijn. Dat is ook het geval voor expeditie- & magazijnmedewerkers. De meest voorkomende beroepen van werkzoekenden matchen niet met de veel voorkomende vacatures.

Met dank aan mijn collega Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur, voor het leveren van de cijfers. 

Meer informatie over de arbeidsmarkt in de regio? Kijk dan op:

www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie

Leave a Comment