Provincie Zuid-Holland en Deloitte continueren samenwerking


Deel dit artikel

Ook de komende zes jaar is Deloitte de accountant van de provincie Zuid-Holland. Na een Europees aanbestedingstraject kwam deze firma als beste uit de bus. Recentelijk tekenden de Zuid-Hollandse Commissaris van de Koning, Jaap Smit, Rein-Aart van Vught van Deloitte en Gedeputeerde Jeannette Baljeu het nieuwe contract.

Jeannette Baljeu: “Dit is een belangrijk moment dat we graag markeren. Met dit nieuwe contract, met een geldigheid van zes jaar, zetten we de samenwerking voort. Goed dat een partij als Deloitte toeziet op de correcte gang van zaken rondom de provinciale financiën. Dat verdient wat mij betreft een officieel, maar ook feestelijk startschot. Hiermee bedank ik ook graag de mensen die bij de opstelling van het contract betrokken waren.”

Leave a Comment