Maregroep en Servicepunt Werk gaan samenwerken in een nieuwe organisatie


Deel dit artikel

Het afgelopen jaar werkte de Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) aan een toekomstvisie. De GR KDB is de overkoepelende organisatie van zowel MareGroep als Servicepunt Werk (SPW). Aanleiding voor de nieuwe toekomstvisie zijn met name de landelijke en lokale ontwikkelingen in het sociaal domein. Deze vragen om een verdere doorontwikkeling van MareGroep en SPW met als resultaat een flexibele en toekomstbestendige GR KDB.

Hét verbindingscentrum in de regio
De toekomstvisie, met als uitgangspunt de GR KDB als verbindingscentrum voor werk, ontwikkeling en re-integratie in de regio, is in samenwerking met FSA Support uitgewerkt in een businesscase. Uitkomst hiervan is het opzetten van een nieuwe organisatie met een nieuwe naam waarbinnen in een gestroomlijnd proces het best mogelijke resultaat en de beste uitstroom wordt georganiseerd. Slimmer, beter en goed herkenbaar voor medewerker, klant en werkgever.

Het Algemeen Bestuur van de GR KDB stemde hier recent mee in. “Door het samengaan van MareGroep en SPW ontstaat er een organisatie waarbij integrale aansluiting binnen het sociaal domein wordt gerealiseerd. Eén herkenbaar loket met achter de deur een gestroomlijnd proces waarbij de klant voorop staat, dat is waar wij aan gaan werken” aldus Rinco Knoop, directeur GR KDB. “Ik kijk er naar uit om samen met de collega’s te gaan bouwen aan deze nieuwe organisatie en verdere optimalisatie van het klantproces.”

Samenwerking biedt vele kansen
De kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die door de samenwerking ontstaan, zijn groot. Ama Hento-Addow, manager SPW, ziet de toekomst dan ook met veel plezier tegemoet. “Voor een flinke groep mensen is de reguliere arbeidsmarkt nog niet direct in zicht. Voor hen willen wij alles in het werk stellen om de stap naar werk makkelijker te maken.”
Voorbeelden van kansen die er ontstaan door het samengaan van de organisaties zijn er dan ook voldoende volgens Ama. “Stel je voor dat het lukt om iemand bij een bedrijf te plaatsen en hij of zij krijgt een terugval. Dat kan zomaar gebeuren. Dan is het fijn om even een stapje terug te doen en in een veilige omgeving te werken en vandaar uit weer te werken aan een baan buiten de muren. Dat kan straks in een organisatie die alle expertise in huis heeft. Ook als het gaat om het vinden van stageplaatsen, een werkervaringsplek of het volgen van een opleiding kunnen wij, met elkaar, het beste bieden.”

Van blauwdruk naar route
Hoe de nieuwe organisatie er precies uit gaat zien, gaan MareGroep en SPW in de komende periode samen uitwerken. Het streven is om de nieuwe organisatie begin 2021 te starten. “Binnen MareGroep en SPW wordt er de komende tijd gewerkt aan een blauwdruk die zal leiden tot een route naar het einddoel. Met het bereiken van het einddoel zijn we klaar voor de toekomst en kunnen we niet alleen mensen nog beter naar werk toe leiden, maar werken we ook efficiënter voor bijvoorbeeld werkgevers”, aldus Knoop.

Leave a Comment