Gemeente Noordwijk en Hoogheemraadschap tekenen drainagecontract

Deel dit artikel

Hoogheemraad Waldo von Faber en wethouder Theo Alkemade hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de aanleg van een drainagesysteem voor de Parallel Boulevard in Noordwijk.

De drainage is nodig om de grondwateroverlast aan te pakken, waarmee Noordwijk aan Zee sinds 2014 te kampen heeft. De problemen zijn ontstaan na de kustversterking. In het kader van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma werd bij Noordwijk een dijk-in-duin constructie gemaakt.

Het Hoogheemraadschap Rijnland krijgt een landelijke subsidie voor dit project. In 2023 moet het drainagesysteem operationeel zijn.

Leave a Comment