Financiële situatie Alphen aan den Rijn beter dan verwacht

Deel dit artikel

De gemeenteraad moet in juli de financiën van Alphen aan den Rijn bespreken. Het positieve bericht is dat er over 2019 een kleine plus van 3,5 miljoen euro is. Naar verwachting zal dat vanaf 2020 wel anders zijn.

Een van de blijde boodschappen die wethouder Kees van Velzen voor de gemeenteraad heeft, is dat er ongeveer 2 miljoen euro meer van het Rijk aan de gemeente is uitgekeerd dan voor 2019 werd begroot. Ook zijn gereserveerde gelden niet uitgegeven. Dat komt omdat deze geplande uitgaven, ruim 8 ton, zijn vertraagd en alsnog in 2020 worden besteed.
Aan de andere kant van de medaille is veel meer geld naar Go4Jeugd gegaan en blijft de woningbouw achter door de coronacrisis.

Het crisismanagement van de afgelopen maanden zal pas over 2020 en 2021 duidelijk worden. Voor dit jaar streeft Van Velzen naar een sluitende begroting: “Maar die zal niet automatisch sluitend zijn. Er komt veel op ons af. We gaan voor 2021 ons best doen om ook deze begroting sluitend te krijgen.”
Voor de jaren daarna verwacht de wethouder grote bezuinigingen. Hij wil echter niet vooruitlopen op de kerntakendiscussie van de gemeenteraad. Deze zou dit voorjaar worden gevoerd en gaat over ‘wat doet de gemeente wel en wat doet de gemeente niet’. De coronacrisis gooit echter fors roet in het eten: enerzijds omdat de discussie nu in het najaar moet worden gevoerd, anderzijds omdat het een geheel andere discussie gaat worden.

De komende weken wordt nog stevig digitaal vergaderd door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Er zijn commissies financiën gepland voor 2 en 9 juli met op 16 juli de begrotingsraad. Op 18 juni worden de financiële gevolgen van de coronacrisis besproken.

Leave a Comment