Raad Alphen aan den Rijn besluit gedragscode bestuurders aan te passen

Deel dit artikel

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is zaterdag 30 november in een extra vergadering bijeengeweest om te praten over het onderwerp neveninkomsten van bestuurders.

Aanleiding was de ontdekking dat een bepaling in de gemeentelijke Gedragscode voor bestuurders Alphen aan den Rijn 2014 in strijd leek te zijn met wat de Gemeentewet op dit punt voorschrijft. Bestuurders zijn de burgemeester, wethouders en leden van de gemeenteraad en gemeenteraadscommissies.

Om de feiten zoveel mogelijk op tafel te hebben is door de fractievoorzitters juridisch advies gevraagd aan het advocatenkantoor Van Doorne uit Amsterdam. Dat advies stelt klip en klaar dat afwijkende bepalingen over inkomsten uit nevenfuncties juridisch niet houdbaar zijn. De Gemeentewet regelt dit, en nadrukkelijk voor heel Nederland. De wetgever doet dit om lokale disputen over het onderwerp te voorkomen. Van Doorne adviseerde de Alphense gedragscode op dit punt aan te passen.

De raad heeft daar zaterdag zelf geconcludeerd dat de bepaling in de gedragscode juridisch niet houdbaar is, bestuurders dus niet verplicht zijn om meer af te dragen dan de wet bepaalt en dat er dus ook geen verplichting is voor extra afdrachten over inkomsten uit het verleden. De raad wil een eigen werkgroep instellen die zich buigt over een nieuwe tekst in de gedragscode. Totdat een nieuwe code is vastgesteld is de gewraakte bepaling formeel opgeschort.

Aan het begin van de raadsvergadering heeft burgemeester Spies een verklaring afgelegd. In de media heeft de focus in eerste instantie op de burgemeester gelegen. Met name in het AD is de suggestie gewekt dat er iets onoorbaars zou zijn gebeurd. Een overgrote meerderheid van de raad heeft zaterdag geconstateerd dat dit niet het geval is. Wel is gebleken dat vermoedelijk veel bestuurders van Alphen aan den Rijn zich niet bewust zijn geweest van de bepaling in de code dat alle neveninkomsten zouden moeten worden afgedragen aan de gemeente. Het college van B&W treft maatregelen om te zorgen dat de inhoud van afspraken zoals in de code staan voortaan in principe bij alle bestuurders bekend zal zijn.

Burgemeester Spies zei na afloop dat het goed is dat de raad unaniem vaststelt dat zij zich aan de wet heeft gehouden. “Er is huiswerk in de zin dat er een nieuwe gedragscode moet komen. En verder gaan we vanaf maandag weer aan de slag met alles wat nodig is voor de gemeente en de inwoners.” Ze zei zeer verheugd te zijn met de vele blijken van betrokkenheid en vertrouwen die ze de afgelopen week heeft mogen ontvangen.

Leave a Comment