Provincies en Rijk op hoofdlijnen eens over regelgeving stikstof

Deel dit artikel

Het Rijk en de provincies hebben vrijdag 29 november met elkaar gesproken om te komen tot een eenduidige set beleidsregels in het kader van de stikstofproblematiek.
Het kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken dat het van groot belang is dat er bij de stikstofaanpak eenduidige regels komen voor aanvragers van een vergunning voor nieuwe activiteiten.

Het kabinet en IPO zijn het op hoofdlijnen eens geworden over de houdbaarheid van vergunningen en eenduidigheid in regelgeving. Het doel is de natuur te helpen door de neerslag van stikstof te laten dalen en perspectief te bieden aan ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden.

Provincies en het Rijk hebben de afgelopen weken vele gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle door de stikstofproblematiek geraakte sectoren. Ook is intensief gesproken over de juridische houdbaarheid van de beleidsregels, mede aan de hand van casussen uit diverse sectoren.
Op dit moment werken de provincies aan een herziening van de op 8 oktober ingegane beleidsregels. Deze zullen naar verwachting op 10 december door de colleges van Gedeputeerde Staten worden vastgesteld. In aanloop daarnaartoe communiceren provincies en het Rijk op hoofdlijnen over deze afspraken.

Dier- en fosfaatrechten zullen geen onderdeel meer uit maken van de beleidsregels. Het kabinet zal later een besluit nemen over de productierechten bij extern salderen. Tot die tijd is extern salderen met veehouderijbedrijven niet mogelijk.

Leave a Comment