Hopelijk mag Kerstmis nog wel (christelijk) gevierd blijven worden


Deel dit artikel

De christenen geloven dat Jezus de zoon van God en de Messias (verlosser) is, wiens komst in het Oude Testament werd voorspeld en aangekondigd. Het christendom is een wereldgodsdienst en heeft onze jaartelling bepaald. Bij de joden begon deze al 3761 voor Christus, namelijk op het moment dat volgens hen de wereld is geschapen. Zij leven nu dus in 5780. Moslims, of islamitische mensen geloven in Allah als hun God, met als zijn boodschapper Mohammed. 

De islamitische jaartelling wordt geteld vanaf het moment dat Mohammed naar Medina verhuisd was, 638 jaar na Christus en staat nu door minder dagen in een maand op 1441. De Chinese volksreligie is met 360 miljoen aanhangers een van de grootste religies ter wereld. Ze is niet traditioneel, zelfs atheïstisch, maar heeft elementen van het Boeddhisme en Taoïsme in zich, terwijl voorouderverering als het allerbelangrijkste geldt. De oorspronkelijke jaartelling daarvan loopt vanaf 2697 voor Christus, het moment van kroning van Huangdi, de eerste koning, ook wel gele keizer genoemd. En zo is het al dan niet geloven allemaal een kwestie van waar we opgroeien en/of zelf voor mogen of kunnen kiezen. Een humanist gaat in plaats van geloof in iets hogers van de kracht van de mens zelf uit, en heeft eerbied voor de mens als bijzonder deel van de natuur. Het woord ‘human’ zegt het al, deze levensbeschouwing streeft menselijke waardigheid na.

Zo lopen alle culturen ergens in elkaar over, al hebben we allemaal andere wortels. Als het goed is, komen die op hetzelfde neer, namelijk een betere wereld met elkaar bereiken. Of je nu gelovig bent of niet. Het wil er bij mij niet in dat iemand geboren wordt met de wil slecht van zins door het leven te gaan, tenzij hij of zij geestesziek is, of tijdens de jeugd met het verkeerde gedachtegoed is geïndoctrineerd. Vaak wordt het woord ‘beschaafd’ als vervangend voor ‘christelijk’ gebruikt, al wordt daar dan niet altijd iets religieus mee bedoeld. Helaas valt dat beschaafde echter steeds verder te zoeken. Kijk alleen maar naar het racistische gedrag rond voetbalwedstrijden, en, nog erger, het feit dat daar niet afdoende tegen wordt gestraft. Men is ontzuild, hoort niet meer bij een bepaalde cultuur of godsdienst en is steeds vaker niet met ethische normen en waarden opgevoed. Verder worden zowel nationaal als internationaal de poten onder waar wij in geloven weggezaagd. Neem nu deTempelberg, de heuvel in Oost-Jeruzalem. Voor de joden de heiligste plek, met de Klaagmuur als overblijfsel van hun twee tempels uit de eerste eeuw van Christus. Voor de moslims als de locatie van hun moskee Harim al-Sharif uit de achtste eeuw, waarvandaan Mohammed naar de hemel opsteeg. Voor de christenen de lijdensweg naar de kruisigingsplaats. Laat nu juist deze heilige relikwie van het toch al onrustige Midden-Oosten, volledig worden onteerd door de zogenaamd vredelievende Verenigde Naties. Dit met de hartgrondelijke steun van Nederland. Wat wij vanaf de jaartelling in de westerse wereld als deTempelberg kennen, mag voortaan alleen nog maar Harim al-Sharif  heten. Waanzin, laat iedere levensovertuiging die berg toch benoemen naar eigen wil. Ik mag het torentje van Rutte toch ook het draaikonthok noemen? 

Een kerstboom is heidens en mag hier eigenlijk niet meer. Zwarte Piet mag evenmin. Surinaamse Pieten mogen wel, maar dan voelen de van geboorte witte Pieten zich weer gediscrimineerd. En zo zijn de VN de laatste jaren uitgegroeid tot een internationaal haatzaaiende instantie. Van de 148 op het gebied van mensenrechten veroordelende resoluties betroffen maar liefst 68 het continu door raketten aangevallen Israël en 80 overige landen. Naties waar op geen enkele wijze waarde wordt gehecht aan mensenlevens, zoals Iran, China, Turkije of gewoon Soedan, worden zo, ondanks hun wandaden, gewoon in bescherming genomen. 

Laten we kerst al dan niet vieren hoe het ons past en het nieuwe jaar toch alsjeblieft in gaan met het meer respecteren van culturen, want ik denk dat het meeste geduvel op onwetendheid daarvan, met daardoor nergens op gebaseerde jaloezie berust. Hierbij hoort ook dat we de vluchtelingen die werkelijk uit gevaarlijke gebieden naar ons toekomen met liefde en dus zorg opvangen. De aandacht en het kapitaal dat hiermee gemoeid is, dient niet meer naar de economische asielzoekers te gaan. Kortom, ik wens oprecht voor eenieder een onbedreigde vrijheid in levensopvatting.

Menno Smitsloo
Reacties: mennosmitsloo@gmail.com
Twitter: @mennosmitsloo

Leave a Comment