Stikstofdebat Zuid-Holland: op zoek naar balans tussen natuur en economie

Deel dit artikel

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen snel toewerken naar een oplossing voor de stikstofproblematiek, maar die oplossing moet wel zorgvuldig tot stand komen en juridisch houdbaar zijn. En in overleg met de diverse gebieden en sectoren tot stand komen. Dat gaf gedeputeerde Jeannette Baljeu (stikstof) aan tijdens een debat met Provinciale Staten op woensdag 6 november jongstleden.

Provinciale Staten kwamen in een extra vergadering bijeen om over de stikstofproblematiek te spreken. Veertien vertegenwoordigers van landbouw- en natuurorganisaties maakten gebruik van de mogelijkheid om in te spreken en de Statenleden hun standpunt mee te geven. Ook waren tientallen boeren naar Den Haag gekomen om duidelijk te maken dat een snelle oplossing voor het stikstofprobleem nodig is. Zij konden de vergadering volgen via schermen op het binnenplein van het provinciehuis.

Oplossingen per gebied
In Zuid-Holland concentreren de problemen met stikstof zich rond 13 van de 21 Europees beschermde natuurgebieden (de zogenoemde Natura-2000-gebieden). Daar ondervindt de natuur negatief effect van verschillende activiteiten. In die gebieden moet de provincie dus met betrokken partijen aan de slag om te werken aan een oplossing. De eerste stap is onlangs genomen, door een beleidsregel in te stellen om de vergunningverlening weer op gang te brengen. Hiervoor was tijdens het Statendebat brede steun. Gedeputeerde Baljeu: “We zijn nu ook gestart met gebiedsanalyses. Per gebied kijken we naar mogelijkheden om de stikstofdepositie terug te brengen. Dat moet snel, maar vooral zorgvuldig. En samen met alle betrokken sectoren. Daarover blijven we nauw contact houden met alle partijen.”

Om te voldoen aan de uitspraak van de Raad van State zullen keuzes gemaakt moeten worden. Daarbij zullen verschillende belangen steeds worden afgewogen. De provincie is al volop in gesprek met betrokken partijen, onder meer vanuit de landbouwsector.

Leave a Comment