Tweede termijn voor commissaris van de Koning Zuid-Holland

Deel dit artikel

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben commissaris van de Koning Jaap Smit voorgedragen voor herbenoeming. De eerste termijn van de commissaris loopt af op 1 januari 2020.

Vertrouwenscommissie
De aanbeveling is de afgelopen maanden voorbereid door een vertrouwenscommissie, waarin alle partijen uit de Staten vertegenwoordigd waren. De vertrouwenscommissie adviseerde om Jaap Smit voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Vergadering Provinciale Staten
In de besloten vergadering van Provinciale Staten van woensdag 25 september jl. stemden de Staten in met de aanbeveling tot herbenoeming.

Voordracht naar de minister van BZK
De voordracht gaat nu naar de minister van BZK. De minister beslist en draagt de commissaris van de Koning voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning. De commissaris wordt herbenoemd voor 6 jaar.

Leave a Comment