Gemeente Alphen a/d Rijn moet woningbouw Rijnhaven schrappen

Deel dit artikel

De plannen van de gemeente Alphen aan den Rijn om nieuwbouwwoningen te bouwen aan de oostkant van de Rijnhaven zijn van tafel. De Raad van State trekt een streep door de bouwplannen.
De bouwplannen zijn te dicht bij de fabriek van diervoederbedrijf Van der Bijl. De fabriek kan voor stank- en geluidsoverlast zorgen bij de toekomstige bewoners. De ondernemer zag er tegen op dat hij dan opdraait voor de klachten en er rechtszaken aangespannen kunnen worden tegen zijn bedrijf. Hij spande een rechtszaak aan en de rechter stelde Van der Bijl in zijn gelijk.

Wethouder Gerard van As: “De druk op de woningmarkt is groot en daarom is het voor Alphen aan den Rijn belangrijk dat we snel nieuwe woningen toevoegen aan onze woningvoorraad. Deze uitspraak zorgt voor een onbekende vertraging en dat is erg jammer. We gaan ons nu beraden op hoe we verder invulling gaan geven aan de transformatieopgave op deze locatie.”
Het gaat waarschijnlijk om enkele tientallen woningen. Het exacte aantal is niet aan te geven. Het omgevingsplan staat toe dat er 1120 woningen in het gebied gebouwd mogen worden. De uitspraak van de Raad van State doet daar geen afbreuk aan. “We mogen nog steeds 1120 woningen bouwen, maar in een kleiner gebied. Of en waar woningen gebouwd gaan worden is afhankelijk van of marktpartijen het initiatiefnemen tot woningbouw. De gemeente heeft met het omgevingsplan een faciliterende rol ingenomen. We hebben het planologisch mogelijk gemaakt dat er woningbouw mogelijk is. Door de uitspraak van RvS is dat nu in een wat kleiner gebied.”

Leave a Comment