Van Rhijn Bouw bouwt voor Noordwijkse Woning Stichting


Deel dit artikel

De Northgohal in Noordwijk werd eind 2016 gesloopt. Sindsdien wordt er in Noordwijk al gesproken over nieuwe woningen op de plek van de sporthal en het voormalige marktterrein. Maar, zoals het er nu naar uitziet, kan begin volgend jaar worden begonnen met de bouw van 63 woningen.
Dat de voorbereidingen tijd in beslag namen, had volgens de Noordwijkse Woningstichting (NWS) vooral te maken met de gesprekken over de grondprijs. Daarover is lang onderhandeld tussen de corporatie en de gemeente.
Over de invulling van de wijk was geen verschil van inzicht. Alle 63 huizen vallen onder de sociale huursector. Recent hebben directeur Willem van Duijn, namens opdrachtgever NWS, en Jan van Duijn, directeur van Van Rhijn Bouw, de handtekeningen onder het bouwcontract gezet.
Het nieuwbouwproject bestaat uit twee delen. Aan de zijde van de Duinwetering komen 27 appartementen. De twee gebouwen worden drie hoog en voorzien van een lift. Aan de zijde van de drukke weg komt een extra gevel. Daarachter liggen de galerijen die toegang tot de woning moeten bieden. De balkons zijn gericht op het andere deel van het nieuwbouwproject.
Achter de appartementen komen in de vorm van een hof drie benedenwoningen, veertien bovenwoningen, acht studio’s, vier hoekwoningen en zeven eengezinswoningen. De huizen liggen bewust aan een binnenterrein om zo het contact tussen de bewoners te bevorderen.
De NWS wil het hof mogelijk reserveren voor een nieuwe vorm van ouderenhuisvesting. Daarbij wonen de huurders zelfstandig, maar delen zij wel een centrale huiskamer. De NWS laat onderzoek uitvoeren naar de behoefte aan zo’n ’thuishuis’, en verwacht dat de belangstelling in Noordwijk daarvoor groot is.
Het nieuwbouwproject is ontworpen door Stol Architecten. Alle woningen in het wijkje worden zonder gasaansluiting gebouwd. Ook worden de huizen nagenoeg energieneutraal.

Leave a Comment