Sentimenteel besluit…


Deel dit artikel

Het schrappen van een aantal complementaire behandelingen heeft de gemoederen in Nederland de afgelopen tijd flink bezig gehouden. Allereerst natuurlijk de betreffende behandelaars, die zich behoorlijk in de kou gezet voelen door de zorgverzekeraars: therapeuten hebben de afgelopen jaren behoorlijk wat tijd, energie en geld geïnvesteerd in professionalisering, teneinde te voldoen aan de eisen die zorgverzekeraars stellen voor vergoeding van de behandelingen vanuit de aanvullende verzekering.

Het argument van zorgverzekering CZ: de betreffende therapieën worden door 300 geïnterviewde cliënten als onzinnig gekwalificeerd.  Deze mensen hadden in de regel zelf geen ervaring met deze therapieën. Onbekend maakt onbemind. Maar wie zijn dan die mensen dat zij een oordeel mogen vellen over therapieën waar ze niets van afweten, en dat hun mening doorslaggevend is voor het afschaffen of behouden ervan. Een commercieel bedrijf dat een besluit baseert op de mening van een niet representatief aantal cliënten met geen enkele kennis van zaken? Zeg dat nog eens? Een besluit gebaseerd op sentiment. Geen enkele onderbouwing met cijfers. Geen kosten-baten analyse. Hoe kan ik zo’n besluit nou serieus nemen?

Als Klassiek Homeopaat ontspring ik dit keer de dans. Mijn behandelingen blijven wel vergoedt. Voor zolang het duurt. Want kennelijk zijn we als alternatief werkende therapeuten overgeleverd aan de willekeur van cliënten van zorgverzekeraars. Overdrijf ik nu? Misschien wel, maar wie zal het zeggen?

In plaats van een besluit te baseren op sentiment zouden de zorgverzekeraars kunnen kijken naar de opbrengst van alternatieve behandelingen. Een behandeling met een complementaire therapie is een investering in gezondheid. Wat brengt die investering op? Dát zou de vraag moeten zijn. Zowel voor het individu als voor het collectief. De zorgverzekeraars beschikken over heel veel gegevens van patiënten. Ze zitten op een schat aan informatie. Informatie waarop je een gedegen, met cijfers onderbouwd besluit kunt nemen. Waarom kiest een commercieel bedrijf er dan toch voor een besluit dat zowel zorgondernemers als patiënten hard raakt, te nemen op basis van sentiment? Ik vind dat onbegrijpelijk.

Kijk je alléén naar de opbrengsten en kosten van de aanvullende verzekering, dan zou het best kunnen dat de aanvullende verzekering te duur is. Echter, waar ook naar gekeken moet worden zijn de besparingen op de basisverzekering. opleveren in de basisverzekering. Patiënten die er voor kiezen complementair behandeld te worden, leveren namelijk een significante besparing op in de basisverzekering. Dit blijkt o.a. uit een onderzoek dat hiernaar gedaan is door prof. Kooreman en  dr. Baars (Kooreman en Baars 2012). Zij hebben de zorgkosten vergeleken van patiënten van reguliere huisartsen en complementair werkende huisartsen.

“De kosten gedekt door de basisverzekering zijn gemiddeld 225 euro per jaar (12,4 procent) lager voor patiënten met een complementair werkende huisarts.”

Dit lijkt mij een uitkomst die uitnodigt tot verder onderzoek, zeker gezien de almaar stijgende zorgkosten. Complementaire therapieën kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren

Waan de betaalbaarheid van de volksgezondheid. Hoe onzinnig die therapieën in de ogen van enkelen ook mogen zijn.

Gea Verhofstad
Klassiek Homeopaat
www.geaverhofstad.com

Leave a Comment