Boete voor het niet uitkeren van pensioen in eigen beheer

Deel dit artikel

Het niet uitkeren van zijn pensioen is een DGA duur komen te staan. Door ‘niets’ te doen moet hij 52% belasting betalen over zijn gehele pensioen. Daarnaast moet hij een boete van 20% (revisierente) betalen.

De man vond dat de B.V. onvoldoende geld had, en heeft daarom het pensioen nooit aan zichzelf uitgekeerd. De belastinginspecteur heeft de man in eerste instantie een lagere straf opgelegd: hij hoefde alleen de belasting over het niet uitgekeerde gedeelte te betalen. Op dat moment beging de DGA echter zijn tweede fout. Hij ging in hoger beroep. In hoger beroep veroordeelde de rechter hem namelijk tot een veel zwaardere straf: 72% belastingheffing over de totale waarde van het pensioen.

Afzien van pensioen
De rechter oordeelde dat het simpelweg niet uitkeren van pensioen op hetzelfde neerkomt als het afzien van pensioen. Daarbij maakt het niet uit of de DGA daar iets voor ‘doet’ of juist ‘laat’. De mening van de rechter is, in cassatie, door de Advocaat-generaal bevestigd. De wet is namelijk geschreven met het doel misbruik van de omkeerregeling te voorkomen: als je pensioenpremie in het verleden afgetrokken hebt, moet je over de uitkeringen belasting betalen.

Bovenstaande maakt nog maar weer eens duidelijk dat pensioen in eigen beheer geen gratis aftrekpost is. Als je A zegt, moet je ook B zeggen.

Heb je de pensioengerechtigde leeftijd bijna bereikt? ‘Vergeet’ je pensioen dan niet ook aan jezelf uit te keren.

BART VAN DER SCHAAL
Pensioenadviseur
JAN© Accountants & Adviseurs
www.jan.nl

Leave a Comment