Katwijk en Alphen a/d Rijn stellen beslissing schaatsbaan uit

Deel dit artikel

Katwijk en Alphen aan den Rijn stellen het besluit over een bijdrage aan een nieuwe Leidse ijshal uit. De Katwijkse gemeenteraad stemde in met het voorstel van D66 om met een besluit over een bijdrage van 338.000 euro te wachten tot de volgende vergadering op 22 november. Alphen gaat alternatieven voor de ijsbaan onderzoeken. De grootste coalitiepartij in de gemeenteraad, Nieuw Elan, voelt voor de aanleg van een ’mobiele 400-meter indoorschaatsbaan’ binnen de eigen gemeentegrenzen.
Zowel in Alphen aan den Rijn als in Katwijk overlegden de gemeenteraden over een extra bijdrage aan een nieuwe ijsbaan in Leiden. De gemeente Leiden betaalt een nieuwe ijsbaan van 250 meter. Een baan van 333 meter, die de regionale schaatsverenigingen graag willen, is alleen mogelijk als de regiogemeenten in totaal 3,2 miljoen euro extra meebetalen.

Het idee van Nieuw Elan werd tot ieders verrassing gepresenteerd door fractievoorzitter André de Jeu. Hij verwees naar het Leonidas Hockeycomplex in Rotterdam, waar sinds vijf jaar een tijdelijke 400 meter indoorschaatsbaan is. Nu blijkt dat de gemeente Alphen aan den Rijn onlangs een pand (voormalig speelparadijs ’Wiebel Biebel’) heeft verkocht aan een exploitant die daarin ’indoor ski en snowboard experience’ wil openen. „Laten we met de nieuwe exploitant in gesprek gaan en de haalbaarheid van een dergelijke tijdelijke indoorschaatsbaan bestuderen”, aldus De Jeu. Volgens de fractievoorzitter is een 333-meterbaan een ’net-niet-baan’.

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om uiterlijk in februari met ’uitgewerkte scenario’s’ te komen. Ook het Leidse plan heeft een nadere uitwerking nodig, vindt bijvoorbeeld het CDA. Die partij heeft grote twijfels bij de financiële haalbaarheid van het project. De PvdA en de SP willen wel bijdragen aan het Leidse plan, dat ook de steun heeft van alle schaatsclubs in de gemeente.

Nuon-aandelen
Door een besluit uit stellen, wint de Katwijkse sportwethouder Adger van Helden tijd om op zoek te gaan naar een alternatieve financieringswijze. Een meerderheid van de partijen ziet er niets in om de kleine vier ton uit de algemene reserve te halen. Dat geldt ook voor twee van de vier coalitiepartijen: SGP en ChristenUnie. De stille hoop van D66 is nu dat zij alsnog overstag gaan als Van Helden voorstelt om het geld uit de spaarpot te halen die de gemeente heeft overgehouden aan de verkoop van de Nuon-aandelen.

Het is de vraag of dat gebeurt. De ChristenUnie toonde zich stellig tegen meebetalen aan een 333-meterbaan, de SGP niet. Die partij stelde voor om de bijdrage van de gemeente te verminderen tot 260.000 euro. De drie schaatsverenigingen zouden dan ook een derde van de verwachte Katwijkse bijdrage inbrengen. Dirk Remmelzwaal verklaarde dat hij op die manier ’een brug probeert te slaan’. „We willen een gebaar maken naar de schaatsers, maar er moet wel een bepaald evenwicht zijn. 388.000 euro uit de algemene reserve halen is voor de SGP een brug te ver.”

Leave a Comment