Gemeente Noordwijk en Hoogheemraadschap van Rijnland gaan samenwerken

Deel dit artikel

Gemeente Noordwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland werken samen aan een droge, veilige en aantrekkelijke leefomgeving rondom de Parallel Boulevard in Noordwijk. Daar hebben beide partijen afspraken over gemaakt. Deze staan in een bestuurlijke overeenkomst.

Samenwerken aan droge, veilige en aantrekkelijke omgeving
Hiervoor is het verlagen van de grondwaterstand in het gebied essentieel. Daarom wordt de herinrichting gecombineerd met de aanleg van drainage. Hoe de Parallel Boulevard wordt ingericht is al vastgesteld. In 2016 is het definitief ontwerp al vastgesteld. Hier wordt niks meer aan veranderd. Dit ontwerp wordt gecombineerd met de aanleg van een drainage onder de Parallel Boulevard. De drain moet de grondwaterstand in het gebied permanent verlagen.

Afspraken gemaakt over samenwerking
Om de realisatie van dit ambitieuze project voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Noordwijk aan Zee zo soepel mogelijk te laten verlopen, is een nauwe samenwerking tussen de gemeente en het hoogheemraadschap onmisbaar. Wethouder Salman heeft onlangs samen met de heer Langeslag van het Hoogheemraadschap de handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst staan afspraken om dit gezamenlijke project goed te kunnen uitvoeren.

Projectteam aan de slag
Er is vanuit beide organisaties een projectteam samengesteld. Dit team bereidt de uitvoering van de werkzaamheden voor en coördineert alle werkzaamheden. De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland voor de periode 2019-2021. Voor meer informatie over het project of aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u terecht op www.noordwijk.nl/parallelboulevard

Leave a Comment