Fusie Groot Leiden verder weg dan ooit


Deel dit artikel

Een hechte samenwerking tussen diverse gemeenten binnen de Leidse regio is voorlopig kansloos. Laat staan dat het nog tot een fusie komt. Dat iedere gemeente gewoon maar haar eigen ding maar blijft doen, is nog erger dan stilstand. Een schrijnend voorbeeld biedt de nieuwe ijsbaan die aan de Voorschoterweg in Leiden moet komen. De schaatsclubs uit de regio willen een 333 meter lange baan, zodat wordt voldaan aan de wedstrijdnormen van De Schaatsbond. De gemeentes zijn over zoiets gezamenlijks al verdeeld.

Toch neemt Leiden de voortrekkersrol op zich door een 250 meter baan ad zestien miljoen euro te bekostigen. Teneinde 333 meter te kunnen bouwen, wordt de regio gevraagd om samen zo’n drie miljoen euro bij te dragen. Oegstgeest, de gemeente die bij de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk maakte niet te willen fuseren, maar wel meer te zullen gaan samenwerken, haakte als een van de eerste af, omdat ze in haar wijsheid meent dat een erkende wedstrijdbaan niets toevoegt. Naar de inwoners wordt niet geluisterd. Zo pleitte de voorzitter van de Oegstgeester Schaatsclub twintig jaar geleden al voor een door Groot Leiden bekostigde wedstrijdbaan. Ook Alphen, Noordwijk-Noordwijkerhout, Wassenaar en Voorschoten dragen niet bij. Katwijk is de spelbederver, want maakte eerst bekend te participeren, maar haakt nu af met de smoes: ómdat er zoveel niet meedoen. Slechts Leiderdorp, Zoeterwoude, Teylingen en Kaag en Braassem zien hier nu nog het belang van regionale samenwerking en betalen mee. Het is verder aan de Stichting IJshal of het lukt met sponsoring het resterende gat te dichten. Ondertussen is op de sociale media het commentaar op de afhakers niet van de lucht, met uitlatingen als: ‘wel profiteren, maar niet meebetalen’, ‘mensen uit de nee- gemeenten moeten dan maar driemaal zoveel betalen’ en ‘ik hoop dat de Provincie gauw een gemeentelijke herindeling oplegt’. Jammer waarin een grote regio door deels opportunistisch handelen soms klein kan zijn.

Zo gaat het ook met de TV-uitzendrechten van Leiden en haar kandidaat-fusiepartners. Omdat Leiden haar keus voor Sleutelstad niet toelichtte en Oegstgeest geen stem uitbracht, besliste het Commissariaat voor de Media voorlopig dat de concurrent Unity nog vijf jaar gesubsidieerd mag doorgaan. Dit ten koste van Sleutelstad, terwijl alleen Zoeterwoude en Voorschoten voor Unity stemden. Voornoemde uitspraak kwam te laat, waardoor Unity nog eens een jaar extra de subsidie van € 120.000, = incasseerde. Sleutelstad-eigenaar Chris de Waard verdient beter met wat hij deze gemeenten al jaren cadeau geeft. Indien Leiden en Oegstgeest alsnog met de juiste argumenten komen, is 82 % van het uitzendgebied voor Sleutelstad en zal er alsnog recht moeten worden gedaan.

Juist Leiden moet natuurlijk het goede voorbeeld geven. Niets is echter minder waar. Wat te denken van haar kantorenbeleid ten koste van de regio? Bij de omliggende gemeenten is zo’n beetje afgedwongen dat kantoren nagenoeg uitsluitend in het Leidse stationsgebied mogen worden gebouwd. De bezwaren daartegen werden door Leiden volledig genegeerd, waardoor haar kantoorvoorraad steeds meer wordt opgestuwd. Zo worden we thans onder meer geconfronteerd met een leegstand van 5500 m2 in het 10 jaar geleden gebouwde kantoor van Heerema aan de Vondellaan 55, terwijl in haar hagelnieuwe gebouw aan de Vondellaan 47 maar liefst 9170 m2 wordt aangeboden. Ook de bezwaren tegen De Lorentz, waar nu 5000 mkantoorruimte in aanbouw is en nog 17000 m2 moet volgen, werden door de gemeenteraad van Leiden niet gehonoreerd. Alleen al van deze drie voorbeelden werd er dan ook nog geen meter verhuurd.

Een eveneens trieste reclame voor de regio biedt De Green Dealwaarmee de Leidse wethouder Fleur Spijker zelfs landelijk in de pers en op de vastgoedbeurs Provada naar buiten trad. Onbegrijpelijk dat zij zich niet beter door de markt heeft laten informeren. Immers, onder die Green Deal wordt verstaan dat het Leids stationsgebied in 2025 ‘De duurzaamste kilometer van Nederland’ moet behelzen. Ik kan hier kort over zijn, dat is onmogelijk. Er staan daar veel teveel afgeschreven gebouwen die het niet waard zijn om te verduurzamen. We slaan met deze bovenregionale ambitie een slecht figuur. Slechts enige nieuwbouw en ons eigen kantoor hebben namelijk geïnvesteerd in een warmte-koude opslag installatie, etc. Kortom, onze volksvertegenwoordigers missen ook daar de boot.

Menno Smitsloo 
Reacties: MennoSmitsloo@gmail.com
Twitter: @MennoSmitsloo

Leave a Comment