Realisatie Leidse ringweg langer vertraagd

Deel dit artikel

De planning en aanleg van de Leidse ringweg is met een jaar vertraagd. Dat komt door allerlei beoogde bouwplannen langs de route, zoals in Noord en bij het station, die goed op de ringweg aangesloten moeten worden. Dat afstemmen kost tijd, meldt het stadsbestuur in een korte brief aan de gemeenteraad. Besluiten die dit najaar genomen moesten worden, staan gepland voor najaar 2019. ’Maar uitstel is zeker geen afstel.’
Het betreft de Leidse Ring Noord, een inmiddels vier jaar oud verkeersplan. Daarin wordt één snel traject gemaakt van de bestaande wegen Plesmanlaan, Schipholweg en Willem de Zwijgerlaan. Die drie worden beter op elkaar aangesloten, deels verdiept en zo min mogelijk onderbroken met afslagen, zebrapaden en verkeerslichten. Ook loopt de route door naar de Oude Spoorbaan en de provinciale weg N446 in Leiderdorp waardoor uiteindelijk een ’nieuw’ en snel oost-west-circuit ontstaat tussen de rijkswegen A44 en A4, en terug.

Het plan heeft al enige vertraging opgelopen. Vorig jaar bijvoorbeeld, bleek uit computerberekeningen dat er beduidend meer verkeer van de route gebruik gaat maken dan aanvankelijk gedacht. En dat extra gemotoriseerde verkeer levert ook meer lawaai op waardoor weer extra geluidschermen op de ontwerptafel ingetekend moesten worden.

Langs de route, vooral aan weerskanten van de Willem de Zwijgerlaan, wordt intensief gebouwd en dat is ook de komende jaren het geval. In de Prinsessenbuurt is woningcorporatie De Sleutels van plan oude flatgebouwen door nieuwe te vervangen, en aan de overkant bij De Hoven gaat dat ook gebeuren. Dergelijke woningbouwplannen zijn van invloed op de exacte ligging van toekomstige ringweg en dat is ook het geval met de herinrichting van het busstation en directe omgeving bij de Schipholweg.

Het stadsbestuur wil dat die plannen parallel lopen met die van de ringweg. Daarom wordt voorgesteld om verdere verkeersbesluiten met een jaar uit te stellen. Raadsleden krijgen binnenkort klassikaal een planologisch lesje om ’de complexiteit van de opgave’ te benadrukken. Ook de kosten van de vertraging komen aan de orde.

Leave a Comment