Provincie en Rijk starten competitie Energietransitie Vaarwegen

Deel dit artikel

De provincie en het ministerie zijn een competitie gestart voor innovatieve ondernemers. Hen wordt gevraagd hoe oevers en kades van provinciale vaarwegen energie op kunnen wekken.
Gedeputeerde Rik Janssen ondertekende deze samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), uitvoerder namens provincie Zuid-Holland en ministerie van Economische Zaken (EZK). De ondertekening vond plaats tijdens het Festival van de Toekomst.

Deze competitie draagt bij aan de doelstelling van de provincie om de CO2-emissie en het energiegebruik bij aanleg of beheer en onderhoud van een (vaar)weg tot het jaar 2025 met 25% te reduceren ten opzichte van het peiljaar 2015.

Haalbaarheidsonderzoek
Om de ontwikkeling van innovatieve concepten te versnellen, worden ondernemers uitgenodigd om haalbaarheidsstudies op te stellen en proefprojecten uit te voeren. Er wordt uitgegaan van 10 haalbaarheidsstudies waarvan er twee worden geselecteerd om een proefproject uit te voeren. Het SBIR-traject Energietransitie vaarwegen loopt tot najaar 2020.

Informatiebijeenkomst
Op vrijdagmiddag 28 september 2018 wordt er bij RVO Den Haag een informatiebijeenkomst georganiseerd. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de mail sbir@rvo.nl met vermelding van uw gegevens en welke personen de bijeenkomst zullen bijwonen. Meer informatie over de SBIR vindt u op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir.

Leave a Comment