Ondernemers Bodegraven-Reeuwijk willen betere bereikbaarheid

Deel dit artikel

Ondernemers en het gemeentebestuur van Bodegraven-Reeuwijk willen dat de bereikbaarheid verbetert. Die boodschap brachten ze over aan commissaris van de Koning Jaap Smit tijdens diens werkbezoek aan de gemeente.

Bedrijfsleven en gemeente ervaren de bereikbaarheid als knelpunt. Met name de verbinding N11 en A12 is slecht, waardoor er niet alleen files ontstaan op de wegen, maar ook sluipverkeer in het dorp en gevaarlijke situaties voor fietsers. Verder vroeg het gemeentebestuur aandacht voor het tekort aan bedrijventerreinen en flexibiliteit in de woningbouw. “Het is mooi om te zien dat bedrijfsleven en politiek goed samenwerken. Dat is van groot belang voor de kracht van de gemeente en de regio. De provincie vindt ook dat de bereikbaarheid verbeterd moet worden. Om die reden werken we nauw samen met de gemeente, de regio en het rijk, want de N11 en de A12 zijn rijkswegen. Die opgave pakken we samen met de minister op”, aldus de commissaris.

Samen met inwoners

Tijdens zijn werkbezoek sprak de commissaris eerst met het college van B&W dat hem informeerde over de ambities rond schone energie, economie, recreatie, bereikbaarheid en leefomgeving. “Bodegraven-Reeuwijk zoekt constant samen met inwoners en bedrijven naar de optimale balans. Ik heb waardering hoe de politiek dit oppakt in het belang van de gemeente. Samenwerking met de regio en de provincie, ook als het gaat om een zware opgave als bodemdaling, is daarbij van belang”, zei Smit. “De gemeente wil meer contact met de provincie, zowel ambtelijk als met GS en PS. Dat sluit precies aan bij de ambitie van de provincie om meer gebiedsgericht en integraal te werken.”

Leave a Comment