Nieuwe huwelijksregels per 2018


Deel dit artikel

Tot 2018 was de algehele gemeenschap van goederen het basisstelsel als mensen gingen trouwen: al het vermogen werd gemeenschappelijk.

Vanaf 1 januari 2018 blijft bij het trouwen meer vermogen privé, namelijk:
•    privévermogen dat echtgenoten voor het huwelijk al hadden
•    giften
•    erfenissen

Uitsluitingsclausule
De uitsluitingsclausule, die zorgt dat een erfenis of schenking privé blijft en niet naar de ‘koude kant’ gaat, blijft echter van belang, bijvoorbeeld als je erfgenaam vóór 2018 in gemeenschap van goederen is getrouwd. In dat geval valt een erfenis namelijk nog ‘gewoon’ in de gemeenschap van goederen.

Door huwelijkse voorwaarden te maken kun je afwijken van het nieuwe stelsel en kun je zelf bepalen wat er in de gemeenschap van goederen moet vallen.

Vergoedingsrechten
Door de nieuwe regels zal er vaker sprake zijn van meerdere vermogens van de echtgenoten, namelijk het gemeenschappelijke vermogen en twee privé-vermogens. Daardoor zal ook vaker sprake zijn van vergoedingsrechten. Een voorbeeld daarvan is dat met privégeld, bijvoorbeeld een erfenis, een gemeenschapplijke woning wordt aangeschaft. De echtgenoot die het privégeld geïnvesteerd heeft, krijgt dan een vergoedingsrecht op de gemeenschap.

Het is van belang de vermogensverschuivingen goed te administreren. Als je niet kunt aantonen van wie een goed is, valt het in de gemeenschap.

Onderneming
Een onderneming die je vóór het huwelijk al had, valt buiten de gemeenschap. In de wet staat nu dat een ondernemer een ‘redelijke vergoeding’ voor kennis, vaardigheden en arbeid moet vergoeden aan de gemeenschap. Onduidelijk en onzeker is wat een redelijke vergoeding is en hoe dit bepaald wordt. De huidige wet geeft op dit punt weinig rechtszekerheid. Daarom is het belangrijk dat je voordat je gaat trouwen, duidelijke afspraken maakt over deze vergoeding in huwelijkse voorwaarden. Ook kun je afwijken van de wettelijke regels in huwelijkse voorwaarden.

Steven Bulteel
belastingadviseur
JAN Accountants & Belastingadviseurs
www.jan.nl

Leave a Comment