CDA Kaag en Braassem houdt pleidooi voor gratis wifi voor alle inwoners

Deel dit artikel

Als het aan CDA Kaag en Braassem ligt, hebben alle inwoners van de gemeente straks gratis toegang tot het internet.
De partij wil dat het college van B en W de mogelijkheden onderzoekt om gebruik te maken van een nieuwe Europese regeling.

In september keurde het Europees Parlement een plan goed, waarin staat dat iedere Europese gemeente gratis wifi aan mag vragen voor publieke ruimtes in stads- en dorpscentra.

CDA spoort het college van B en W aan om de gemeente Kaag en Braassem hiervoor aan te melden en vooral snel te handelen. ,,De verwachting is dat de gelden uit het fonds snel vergeven zullen zijn. Het is daarom voor onze gemeente van belang dat we er snel bij zijn’’, schrijft de partij. ,,Online bereikbaarheid is een basisbehoefte.’’

Leave a Comment