MareGroep gecertificeerd als Sociale Onderneming


Deel dit artikel

Behalve de grote organisatorische verandering die MareGroep momenteel doormaakt, worden ook op sociaal-/maatschappelijk terrein grote stappen gezet. Bewijs hiervoor levert het keurmerk ‘Sociale Onderneming’, dat na een zorgvuldig uitgevoerde audit door de Keurmerkcommissie is toegekend.

Tijdens de audit werd op diverse pijlers getoetst, zoals Mens & Maatschappij (proactief hulpverlenen ten gunste van de gemeenschap waar een organisatie gevestigd is), Mens & Arbeidsmarkt (o.a. het bieden van kansen aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en het onderwijzen en coachen van werknemers) en Mens & Wereld (o.a. duurzaam gebruik hulpbronnen, hergebruik grondstoffen, voorkomen milieuvervuiling en duurzame inkoop).

Het bij het Keurmerk behorende convenant werd 24 oktober jl. ondertekend door Algemeen Bestuursvoorzitter Arno van Kempen, directeur MareGroep Rinco Knoop en André Visser van het Keurmerk Sociale Onderneming. De uitreiking van het certificaat werd verricht door André van Herk, tot voor kort lid van de Raad van Commissarissen van MareGroep en ambassadeur van het Keurmerk Sociale Onderneming.

Leave a Comment