Een levenstestament houdt je bedrijf gezond


Notary public signing document at his workplace
Deel dit artikel

Het is voor iedereen goed om na te denken over het maken van een levenstestament, maar voor ondernemers in het bijzonder. Zo is er in veel bedrijven niets geregeld over wie het roer overneemt als de ondernemer-eigenaar wegvalt, met alle gevolgen van dien.

In een levenstestament kan een ondernemer een persoon aanwijzen die tijdens een periode van ziekte of afwezigheid de belangrijke beslissingen neemt, zodat het bedrijf verder kan. Ook kan een ondernemer in dit levenstestament beschrijven wat de ideeën zijn voor de toekomst en kunnen er toezichthouders worden benoemd die controleren of het bedrijf wordt voorgezet op de manier die de ondernemer voor ogen heeft.
Vertrouwenspersoon
Daarnaast kan een ondernemer ook allerlei persoonlijke zaken regelen in het levenstestament. Bijvoorbeeld wie de
privérekeningen beheert en de betalingen doet,  of wie de beslissingen over eventuele medische behandelingen neemt. In het levenstestament van een ondernemer zie je vaak dat er twee vertrouwenspersonen worden benoemd: één die de onderneming tijdelijk overneemt en een ander die de persoonlijke zaken behartigt.

Uw Netwerk Notaris is de uitgelezen persoon om ondernemers terzijde te staan bij het maken van een levenstestament. Wij adviseren u graag op zakelijk en privégebied en denken met u mee over de continuïteit van uw onderneming.

WILLEM VAN DEN EIJKEL
Notaris
Verhees Notarissen
www.verheesnotarissen.nl

Leave a Comment