Verzuim voor de werkgever: om ziek van te worden?!


Deel dit artikel

Door: Tanja de Mooij, Trendel Arbodienstverlening en Advies.

Als een medewerker ziek is, dan mist u hem of haar natuurlijk. Er moet wel wat worden geregeld: collega’s moeten werk opvangen of u moet iemand extra inhuren. U wordt wettelijk verplicht allerlei acties op het juiste moment uitvoeren. U heeft een loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar, waarbij u tenminste 70% moet uitbetalen, of meer indien de cao dit aangeeft. Als het UWV na 2 jaar vindt dat u íets niet goed heeft gedaan, zullen zij u een boete opleggen van 1 jaar langer loondoorbetaling en dient u de re-integratie verder vorm te geven. Als u een grotere werkgever bent, stoppen de financiële gevolgen niet na deze 2 jaar maar gaat dit nog eens 10 jaar door. Dit kan oplopen tot enkele tonnen in euro’s. Om ziek van te worden! Hier volgen vijf tips om verzuim te voorkomen en te bekorten.

• Maak verzuim bespreekbaar en vergroot ieders verantwoordelijkheid

Goedgetrainde en betrokken leidinggevenden weten hoe zij verzuim – ook wettelijk – goed kunnen begeleiden en signalen kunnen oppikken. Betrek medewerkers bij hun eigen verzuim en maak ze daardoor medeverantwoordelijk. Hierdoor kunt u verzuim voor zijn of verkorten en worden ook uw niet-verzuimende medewerkers erkend.

• Voorkom (ongeoorloofd) verzuim of vanuit conflict of slecht functioneren
Meldt een medewerker zich ziek vanuit mogelijk een andere reden dan ziekte, dan is het zaak om eerst met deze medewerker in gesprek te gaan. Vaak wordt er meteen een spreekuur aangevraagd; maar de vraag is of dat de juiste actie op dat moment is. Vraag eventueel uw arbodienst om advies.

• Pak frequent verzuim op
Verzuimt een medewerker 3 of meer keer in 12 maanden, dan is er sprake van frequent verzuim met risico voor langdurig uitval. Wat u kunt doen:

• Ga met deze medewerker in gesprek over wat kan hij zelf doen om zijn verzuim te beperken

• Kijk wat u als werkgever kunt doen

• Leg alles schriftelijk vast en maak vervolgafspraken

• Evalueer afspraken

• Kom meteen in actie bij signalen
70% van de verzuimmeldingen heeft geen fysieke oorzaak. Er spelen dan dus (ook) andere oorzaken. Let op signalen zoals onvrede, klagen, vast ziektepatroon, sfeer op werk, vragen om loonsverhoging, snellere uitbetaling, veel opname vrije dagen, privé problemen.
U kent uw medewerkers en herkent signalen voor mogelijk toekomstig verzuim. Deel deze signalen met de medewerker en vraag uw arbodienst om advies.

• Maak een plan voor de toekomst
Om medewerkers gezond en duurzaam inzetbaar te houden tot aan hun pensioen, is het essentieel om het preventie- en inzetbaarbaarheidsbeleid vorm te geven. De financiële risico’s van het bedrijf worden dan beperkt en u behoudt uw waardevolle medewerkers.

Op basis van een Arbo-scan kan een plan op maat voor uw bedrijf worden opgesteld. De Arbo-scan geeft zicht op aandachtspunten in het bedrijf en is gebaseerd op bedrijfsgrootte, cao, wettelijke verplichtingen, mogelijke subsidies, (verzuim)beleid, Arbobeleid, RI&E, bedrijfsrisico’s en de ambities van uw bedrijf.

 

Trendel Arbodienstverlening en Advies
Met ons team van bedrijfsartsen en adviseurs ondersteunen wij werkgevers, leidinggevenden en medewerkers op het gebied van Arbo, verzuim en preventie. Ons team bestaat uit bedrijfsartsen en (Arbo)adviseurs. Wij zijn sparringpartner/coach voor werkgevers en begeleiden medewerkers en hun leidinggevenden. Tot onze expertise rekenen wij: verzuim- en gezondheidsmanagement, preventie, Arbo-scans, advisering eigen regie model, Risico Inventarisaties en Evaluaties, PMO/PAGO, werkplekonderzoeken, Arbo-beleid en duurzame inzetbaarheid.
Trendel verzorgt regelmatig trainingen, zoals Masterclass Poortwachter en Voeren van verzuimgesprekken. Onze trainingen starten weer vanaf september 2017.
Voor meer informatie zie www.trendel.nl of 0172-760100.


Leave a Comment