‘Medewerkers verlaten niet hun organisatie, ze verlaten hun manager’


Deel dit artikel

Door: Boudewijn Krijger, Gradior Vision Focus.

Een veel gehoorde uitspraak. Vanuit mijn ruim 25-jarige ervaring klopt dit. En dit geldt niet alleen voor organisaties in het MKB of lokale overheden. Vooral gezien de steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt is het behoud van medewerkers en hun inzet bij het werk bepalend voor het succes. Wat te doen?

Millenials

Vele onderzoeken en artikelen spreken over deze groep (potentiële) medewerkers geboren tussen 1980 en 2000. Het aandeel millenials is thans ongeveer 35% van alle werkenden. In 2020 is het rond de 46% van de werkende bevolking. Expliciete wens van deze groep mensen in vier punten:

  1. Organisatie/managers tolereren lage prestaties – Millennials zoeken uitdaging
  2. Alleen resultaat is niet genoeg – Millenials willen ergens aan bijdragen. Aan iets dat voorbij gaat aan sec getallen. Ze willen een verschil kunnen maken.
  3. Arbeidsvoorwaarden inspireren niet – Millenials zoeken een omgeving met inspirerende mensen
  4. Niet als een nummer behandelen – Millenials willen een persoonlijke benadering

Motivatie

Niet alleen voor millenials geldt dat de relatie tussen manager en medewerker centraal staat. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat dit voor alle medewerkers geldt. In veel situaties zie ik dat in die relatie met name aandacht is voor datgene wat de medewerker geacht wordt te doen; de taak-kant. De mens-kant van deze relatie blijft veelal onderbelicht. Met als gevolg dat de wederzijdse aandacht in de relatie vervaagt en de vanzelfsprekendheid op de loer ligt. Alle mensen in een relatie -welke dan ook- hebben behoefte aan contact en verbinding. Sterker nog, dit is wellicht juist de reden waarom mensen een relatie aangaan. Een belangrijke drijfveer bij zogenaamde intrinsieke motivatie; motivatie van binnenuit. Daarnaast zijn er twee andere behoeften die de intrinsieke motivatie voeden:

  • Competentie – het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren of een probleem op te lossen. Iedereen wil zich op een of andere manier ontwikkelen
  • Autonomie – de capaciteit om eigen verantwoorde beslissingen te nemen.

“Behandel medewerkers zoals je wilt dat ze je klanten behandelen”

Verwachtingen

Vormen van controle op het gedrag van anderen zorgen voor een afname van hun intrinsieke motivatie. Doseren van controle en monitoren van de intrinsieke motivatie van medewerkers spelen daarom een bepalende rol bij het behoud van personeel en de preventie van ziekteverzuim. Duidelijkheid geven en vragen is daarbij voor zowel manager als medewerker een elementaire vaardigheid. Bekwaamheid hierin draagt bij aan inzicht over wederzijdse verwachtingen en daarmee aan begrip en effectiviteit.

Organisaties en teams daarin een stap vooruitbrengen, is de uitdaging die GradiorVisionFocus graag aangaat. Behoud van medewerkers en beperken van verzuim? Organisaties en leidinggevenden hebben dat samen voor een belangrijk gedeelte zelf in de hand.

Gradior VisionFocus

Een stap vooruit… Dat is waar GradiorVisionFocus voor staat. Het motto daarbij is ‘Wie zichzelf overwint is machtig…’ Gefascineerd door verandering en communicatie krijgt GradiorVisionFocus mensen, groepen en organisaties in beweging. Beweging vanuit intrinsieke motivatie. Dit met een gezonde mix van duidelijkheid, lef en plezier. Resultaat hiervan:

-Bewuste Besluitvorming
-Doeltreffende Communicatie
-Optimale Samenwerking
-Effectieve Klantgerichtheid


Gradior VisionFocus
Watergeuzenstraat 17, 2313 WX Leiden
T 06-54760731
E info@gradior.nl
I www.gradior.nl

Leave a Comment